Edukacja

Znamy już wyniki egzaminów dojrzałości

W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa cały harmonogram egzaminów w szkołach zdecydowanie się opóźnił. Dopiero w ostatnim tygodniu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości.

Tegoroczne egzaminy były inne niż wszystkie i długo nie było wiadomo, czy w ogóle uda się je doprowadzić do skutku. Trwająca od marca pandemia zamknęła uczniów w domach, a szkoły prowadziły zajęcia w trybie zdalnym. Matury, które zwykle odbywały się w maju, tym razem przesunięto na czerwiec, zupełnie zrezygnowano też z części ustnej. Obowiązkowy był egzamin z języka polskiego i obcego, a także matematyki i jednego przedmiotu dodatkowego – na poziomie rozszerzonym. Dodatkowo maturzyści mogli wybrać jeszcze maksymalnie do pięciu dodatkowych przedmiotów.

Wyniki coraz słabsze

Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że w skali całego kraju maturę zdało 74% uczniów przystępujących do egzaminu, natomiast w skali województwa śląskiego – 73,66%. Niestety są to wyniki wyraźnie słabsze niż przed rokiem, kiedy to odpowiednio maturę zdało 80,5% maturzystów w kraju i 79,7% w regionie. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie podała dokładne dane odnośnie tego, jak w tym roku spisali się maturzyści w poszczególnych powiatach naszego województwa. W Jaworznie w tym roku do egzaminów maturalnych przystąpiło 569 uczniów, a świadectwo dojrzałości otrzymało 409 osób, czyli 71,88% zdających. Jaworzno tym samym uplasowało się mniej więcej w połowie stawki. Młodzi jaworznianie okazali się lepsi od swoich rówieśników z m.in. Mysłowic (67,90%), Bytomia (70,42%), Zabrza (71,15%) czy powiatu będzińskiego (67,37%). W województwie śląskim najlepiej wypadli maturzyści z powiatu kłobuckiego, gdzie maturę zdało 81,82% przystępujących, najsłabiej zaś spisali się uczniowie z powiatu częstochowskiego – 55,81%.

Matematyczne problemy

Staje się już tradycją, że najwięcej problemów maturzystom sprawa matematyka. Nie inaczej było i w tym roku, chociaż akurat ten przedmiot w Jaworznie miał lepszą zdawalność niż rok wcześniej, Maturę z matematyki zdało 73,11% uczniów (70,16% w 2019 roku). Młodzi jaworznianie nie mieli większych problemów podczas egzaminów językowych – zarówno z języka polskiego, jak i języków obcych. Maturę z języka polskiego zdało 95,43% zdających. Jeżeli chodzi o maturę z języków obcych nowożytnych, to po raz kolejny zdecydowanie najpopularniejszy okazał się język angielski, który wybrało aż 549 maturzystów, a z tego zdało 91,62%. Drugim najpopularniejszym językiem był niemiecki, który zdawać się zdecydowało 19 abiturientów. Sukcesem tę maturę zakończyło 94,74%. Co ciekawe tylko jedna osoba zdecydowała się zdawać maturę z języka rosyjskiego, który jeszcze kilkanaście lat temu był zdecydowanie najpopularniejszy. Nie było chętnych do zmierzenia się z dość popularnymi językami takimi jak hiszpański czy francuski. Warto dodać, że wyniki z matur „językowych” były w Jaworznie w tym roku lepsze niż podczas matur z 2019 roku.

Najlepsi w Jaworznie

Wyniki matur to jeden z tych wskaźników, które pokazują, na jakim poziomie dane szkoły kształcą uczniów i w wielu rankingach są brane jako główny wskaźnik świadczący o poziomie nauczania. Oczywiście dobre szkoły przyciągają też lepszych uczniów i z automatu dostają lepsze wyniki, nie jest to więc w pełni miarodajne, ale jednak przydatne narzędzie do porównania poszczególnych placówek. Tradycyjnie zdawalność w liceach z reguły jest wyższa od tej w technikach i w przypadku Jaworzna tak było i w tym roku. Do matur przystąpiło 316 uczniów liceum – 260 otrzymało świadectwo dojrzałości (82,28%). W technikach maturę zdecydowało się zdawać 253 abiturientów, a pozytywnym wynikiem zakończyło ją 149 uczniów (58,89%).

Od kilku lat najlepiej wśród liceów z maturami radzą sobie absolwenci II Liceum Ogólnokształcącego im. Czesława Miłosza. Nie inaczej było i tym razem – w sumie maturę zdało aż 99% maturzystów z II LO. Kolejne miejsca przypadły I Liceum Ogólnokształcącemu im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie – 88,9% zdanych matur oraz III Liceum Ogólnokształcącemu im. Orła Białego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie – 87,9%.

Wśród techników i przy okazji w całym mieście prym wiedzie Technikum Energetyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, gdzie maturę zdali… wszyscy przystępujący. Zdecydowanie powyżej średniej wypadło też Technikum nr 5 również mieszczące się w CKZiU, które może pochwalić się zdawalnością na poziomie 83,1%

Osoby, którym powinęła się noga na jednym z egzaminów, mogą jeszcze przystąpić do matury poprawkowej, która odbędzie się 8 września. Maturzyści, którzy będą poprawiali egzamin, poznają jego wyniki 30 września. Wszystkim maturzystom, którzy zakończyli egzaminy sukcesem, serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dorosłym życiu!

ARTYKUŁ POCHODZI Z GAZETY: EXTRA 17-2020

Najnowsze

To Top