Biznes - inwestycje

Zbuduj dom w Jaworznie – najbliższe przetargi na działki budowlane

Gmina Miasta Jaworzna wciąż dysponuje działkami na sprzedaż. Już 2 września br. odbędzie się przetarg na działkę przy ul. Szprotawy oraz Bratków, następny 9 września będzie dotyczył działek przy ul. Wandy i Brzozowej. Zakup działki mieszkaniowej w dzisiejszych czasach jawi się jako inwestycja w bezpieczną przyszłość.

Działka przy ul. Szprotawy

Oferta obejmuje sprzedaż działki gminnej nr 22/4 o pow. 631 m² z udziałem 1/6 części działki 22/8 o pow. 376 m² (stanowiącą drogę dojazdową) w obr. geod. 115 m. Jaworzna. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny nowoprojektowanej i nowowybudowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny niezabudowane

Przetarg nieograniczony odbędzie się 2 września 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33. Wpłaty wadium, które upoważnia do udziału w przetargu należy dokonać w terminie do 28 sierpnia br.

Więcej informacji: tutaj

Działka przy ul. Bratków

Oferta obejmuje działkę gminną nr 4557 o pow. 900 m² w obr. geod. Byczyna, zlokalizowaną w sąsiedztwie terenów zabudowy jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych i niezagospodarowanych.

Przetarg nieograniczony odbędzie się 2 września 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33. Wpłaty wadium, które upoważnia do udziału w przetargu należy dokonać w terminie do 28 sierpnia br.

Więcej informacji: tutaj

Działka przy ul. Wandy

Oferta obejmuje działkę gminną nr 65/2 o powierzchni 668 m² w obr. geodezyjnym 265 m. Jaworzna. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy wielorodzinnej, tereny niezabudowane.

Przetarg nieograniczony odbędzie się 9 września 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33. Wpłaty wadium, które upoważnia do udziału w przetargu należy dokonać w terminie do 2 września br.

Więcej informacji: tutaj

Działka przy ul. Brzozowej

Oferta obejmuje kompleks działek o łącznej powierzchni 1093 m² składający się z działki gminnej nr 104 o powierzchni 592 m² i działki nr 59/5 o powierzchni 501 m² w obr. geodezyjnym 114 m. Jaworzna. Nieruchomości położone są w bezpośrednim otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych, w dalszej odległości znajdują się tereny zadrzewione i zakrzewione.

Przetarg nieograniczony odbędzie się 9 września 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33. Wpłaty wadium, które upoważnia do udziału w przetargu należy dokonać w terminie do 2 września br.

Więcej informacji: tutaj

Najnowsze

To Top