Edukacja

Wakacyjne remonty w szkołach

Mimo trudności wywołanych epidemią COVID-19, na uczniów wracających po wakacyjnej przerwie czekają wyremontowane przestrzenie szkolne. Tradycyjnie już w wakacje przeprowadzono prace modernizacyjne w miejskich placówkach oświatowych. Koszt wszystkich prac to ponad 2,1 mln zł.

W Szkole Podstawowej nr 3, za ponad 120 tys. zł wyremontowano salę gimnastyczną. Pomalowany został też korytarz. W Szkole Podstawowej nr 4 pomalowano korytarze, klatki schodowe i sanitariaty chłopców oraz wyremontowano posadzki w szatni dziewcząt i chłopców przy sali gimnastycznej. W Szkole Podstawowej nr 5 również wyremontowano salę gimnastyczną, a w kilku salach i szkolnej bibliotece naprawiono posadzki. Koszt tego zadania to prawie 310 tys zł. W Szkole Podstawowej nr 6 wymalowane zostały korytarze i szatnie. W Szkołach Podstawowych nr 8, 15 i 18 pomalowano korytarze i klatki schodowe. W szkołach 8 i 18 przeprowadzono też prace remontowe w wybranych salach i korytarzach. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 za ponad 415 tys. zł przebudowano kuchnię.

Szkoła Podstawowa nr 4

W Szkole Podstawowej nr 16 trzeba było w niektórych salach i korytarzach wyremontować posadzki oraz nawierzchnię poliuretanową, a w jednej z sal wymieniono lampy. Koszty to ponad 174 tys. zł. W Szkole Podstawowej nr 17 za ponad 114 tys. zł pomalowano korytarze i salę gimnastyczną. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 niezbędne było malowanie ścian i sufitów w korytarzu, klatce schodowej i świetlicy. W placówce wykonano również montaż obudów kaloryferów klas 1-3, wymieniono stolarkę okienną na klatce schodowej oraz przeprowadzono miejscową naprawę nawierzchni poliuretanowej.

Szkoła Podstawowa nr 17

Remonty wykonano również w budynkach Przedszkola Miejskiego nr 1 (malowanie gabinetu dyrektora i sekretariatu), Przedszkola Miejskiego nr 4 (malowanie pomieszczeń i częściowa wymiana stolarki okiennej) oraz Przedszkola Miejskiego nr 10 (malowanie korytarza i holu oraz wymiana stolarki okiennej). Najpoważniejsze prace potrzebne były w Przedszkolu Miejskim nr 9, gdzie nadal prowadzona jest termomodernizacja, która kosztować będzie 476 tys. zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

– W Przedszkolu Miejskim nr 9 termomodernizacja będzie trwała do 30 września 2020 r. Natomiast w pozostałych budynkach odbiór robót nastąpił przed rozpoczęciem roku szkolnego – mówi Paweł Ryba, wicedyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych.

W I Liceum Ogólnokształcącym przeprowadzono drobne naprawy powierzchni poliuretanowej, a w w Państwowej Szkole Muzycznej pomalowano toaletę.

Najnowsze

To Top