Z miasta

Budżet 2021: Budżet rozwoju mimo kryzysu pandemii

Przyszłoroczny budżet Jaworzna stanowi odzwierciedlenie obecnego stanu gospodarki po druzgocącym wpływie dwóch fal koronawirusa. Koszty funkcjonowania miasta rosną ze względu na wzrost cen usług i towarów, natomiast dochody znacząco spadają z powodu niższych wpływów z podatku PIT i CIT. Rok 2021 pod względem ekonomicznym będzie dla Gminy równie trudny, jak mijający 2020 i podobnie obarczony niepewnością.

Budżet rekordowy, ale trudniejszy niż kiedykolwiek

Podstawowe kwoty w budżecie Miasta Jaworzna na rok 2021 wyglądają okazale – 661.820.407 zł po stronie wydatków i 629.000.000 zł po stronie dochodów. Kolejny rok z rzędu są to rekordowe sumy. I to w okresie pandemii, kiedy całe gałęzie gospodarki uległy „wyłączeniu”. Jakkolwiek imponujące wydają się te rekordowe kwoty, nie oddają złożonej i trudnej sytuacji budżetowej, m.in. wymogu pełnej realizacji zadań obligatoryjnych (np. z zakresu oświaty) oraz finalizacji rozpoczętych inwestycji przy spadających dochodach podatkowych.

– Przyszłoroczny budżet uważam za jeden z najtrudniejszych. W 2020 roku w związku z pandemią, staraliśmy się zapanować nad wydatkami, skrupulatnie je planowaliśmy i realizowaliśmy. Na 2021 rok bardzo rozważnie zaplanowaliśmy budżet. Wykorzystujemy te okazje, które często sami stwarzamy. Składając dobrze oceniane projekty, pozyskujemy spore dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. W ten rok weszliśmy z mniejszymi pozycjami w PIT i CIT, a dzisiaj niepewność jest znacznie większa, gdyż nikt nie jest w stanie przewidzieć dalszego rozwoju sytuacji związanej z pandemią – mówi Paweł Silbert, Prezydent Jaworzna. – Wprowadziliśmy duże środki na wydatki majątkowe, by mimo kryzysu nadal się rozwijać, żeby Jaworzno było w czołówce miast inwestujących. Cieszę się, że jesteśmy postrzegani jako miasto nowoczesne, dobrze zorganizowane, zdeterminowane w osiąganiu celów, dbające o rozwój. Często jesteśmy pokazywani jako dobry przykład, i to również jest związane z wydatkowaniem pieniędzy, z rozważnym ale i rozwojowym podejściem. Decyzje dotyczące budżetu mają kolosalny wpływ na życie mieszkańców, jak i ludzi, którzy wybierają Jaworzno na swoje nowe miejsce do życia. Ostatnia decyzja o lokalizacji fabryki Izery w naszym mieście, również ma swoje uzasadnienie, jesteśmy postrzegani jako poważny partner do wielkich przedsięwzięć inwestycyjnych, mamy wizerunek miasta dobrze prowadzonego i mądrze zarządzanego. Wszystkim, którzy pracowali przy budżecie, konstruowali jego szczegółowe pozycje dziękuję oraz życzę dużo sił w pracy dla miasta – dodaje prezydent.

Dochody podatkowe w dół

Najbardziej niepokojącym wskaźnikiem, który w największym stopniu rzutuje na konstrukcję budżetu, są dochody podatkowe w postaci udziału gminy w PIT i CIT. Część z wpłaconego podatku dochodowego osób zameldowanych w Jaworznie oraz firm zarejestrowanych w mieście zasila za pośrednictwem Ministerstwa Finansów budżet miasta. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią z reguły największe źródło po stronie dochodu gminy. W roku 2021 z tytułu udziału w PIT wyniesie 140,5 mln zł i jest to suma o ponad 4,5 mln zł niższa niż w roku ubiegłym. Jeszcze gorzej jest w przypadku planowanych wpływów z CIT (podatku dochodowego firm), które wyniosą raptem 3,2 mln zł, czyli blisko 10 mln zł mniej niż w roku 2020. To ewidentnie efekt epidemii, która zmniejsza obroty i dochody firm, co ma wprost negatywne przełożenie na zarobki jaworznian.

Wydatki na oświatę w górę

Budżet rekordowy, ale rekordowe są także wydatki planowane na system oświaty w mieście. W roku 2021 na oświatę w Jaworznie zaplanowano wydanie 162 mln zł – o ponad 2 mln zł więcej niż w roku ubiegłym i o 20 mln zł więcej niż w 2019. Jest to suma bez uwzględnienia przedszkoli, ponieważ opieka przedszkolna (31,8 mln zł) jest w całości finansowana przez gminę. Natomiast na edukację szkolną miasto otrzymuje subwencję oświatową z budżetu państwa. W roku 2021 wyniesie ona… 109 mln zł, przy – zaznaczmy – początkowych wydatkach rzędu: 162 mln zł. Po doliczeniu pozostałych dotacji okazuje się, że Jaworzno z budżetu samorządowego dopłaci aż 41,6 mln zł do funkcjonowania szkół. Podliczywszy także przedszkola i inne placówki opiekuńcze, otrzymujemy sumę prawie 73 mln zł, pokrywaną całkowicie przez miasto z własnych dochodów.

Kontynuacja inwestycji

Ze względu na panującą pandemię, władze Jaworzna nie zaplanowały nowych, kompleksowych projektów inwestycyjnych, które rozpisane byłyby na kilka lat. Miasto realizuje głównie te przedsięwzięcia, które zostały rozpoczęte i zmierzają ku finałowi. Mowa między innymi o ukończeniu rewitalizacji Sosiny, która w sezonie 2021 powinna zostać oddana do użytku. W połowie przyszłego roku mieszkańcy będą mogli również w pełni korzystać ze zmodernizowanego Parku Podłęże.

Do PKM Jaworzno w listopadzie rozpoczęła się dostawa nowych autobusów elektrycznych. W nadchodzącym roku pojazdy stopniowo docierać będą do miejskiego przewoźnika, na mocy zamówienia i umowy dofinansowania podpisanych jeszcze przed wybuchem epidemii.

Największym i najbardziej kosztownym zadaniem, liczonym na kilka lat, będzie budowa estakady Byczyny. Mieszkańcy doczekają się wreszcie budowy nowego przebiegu DK79 po estakadzie izolowanej ekranami dźwiękochłonnymi. Byczyna wreszcie przestanie być podzielona na wpół ruchliwą trasą, znacząco wzrośnie bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Na ten cel przeznaczono w przyszłorocznym budżecie 7,9 mln zł, w kolejnych latach pokrywane będą dalsze wydatki. Równolegle rozpocznie się także gruntowna przebudowa ul. Martyniaków, która stanowi fragment obwodnicy południowej Jaworzna. Droga, która ma już 70 lat, na odcinku półtora kilometra zostanie rozebrana i zbudowana od podstaw. Dotąd nie miała tak kluczowego elementu jak odwodnienie. Rozbudowane zostanie skrzyżowanie z DK79, czyli z Obwodnicą Dąbrowy Narodowej.

Ważną inwestycją będzie budowa obiektu nowej Izby Przyjęć w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie oraz rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, a także modernizacje kolejnych oddziałów. Na ten cel przeznaczonych zostanie 7 mln zł.

Ważnym projektem będzie też realizacja podstawowego uzbrojenia na działkach dla budownictwa mieszkaniowego w kilku osiedlach Jaworzna. Urząd Miejski pozyskał na ten cel 5,5 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Miasto rozbudowuje się zgodnie z planami zagospodarowania, dbając o zwartą zabudowę w miejscach łatwo dostępnych pieszo i rowerami. Nowe przestrzenie pod budownictwo znajdować się będą w lokalizacjach szczególnie atrakcyjnych przyrodniczo i krajobrazowo, jednocześnie nie stanowiąc zagrożenia zarówno dla krajobrazu, jak i przyrody. W ten sposób miasto chce przyciągnąć nowych jaworznian.

Sumarycznie wszystkie wydatki majątkowe, czyli te, które wiążą się z budową lub modernizacją miejskiej infrastruktury, wyniosą w roku 2021 aż 99 mln zł, czyli 15% całego budżetu!

Poziom zadłużenia jest na bardzo bezpiecznym poziomie. Spłata zobowiązań następuje terminowo, a dzięki środkom z zaciągniętych kredytów i emisji obligacji mogą być realizowane zadania inwestycyjne, dzięki którym Jaworzno rozwija się i stanowi atrakcyjne miejsce do inwestowania i codziennego życia.

Jaworzno w 2020 r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymało w sumie 18,4 mln zł. Inwestycje finansowane tymi środkami będą realizowane w latach 2021-2022. Podczas pierwszej edycji rozdziału środków Jaworzno otrzymało 7,9 mln zł. dofinansowania na inwestycje. W drugiej edycji miasto otrzymało 10,5 mln zł na realizację kolejnych projektów inwestycyjnych: 5,5 mln zł na uzbrojenie (głównie w drogi) kompleksów mieszkaniowych, które już są ustanowione w aktualnych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz 5 mln zł na przebudowę jaworznickiego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Hasło przewodnie: optymalizacja

Realizacja planu budżetowego w trudnych realiach epidemii wymagać będzie żelaznej dyscypliny. Samorząd dotykają ubytki dochodów w udziałach PIT i CIT, regulacje płacowe w oświacie, za którymi nie podążają wystarczające środki subwencji oświatowej czy rosnące koszty towarów i usług. Podejmowane są działania w zakresie optymalizacji w celu zbilansowania budżetu; stąd konieczność ograniczania wydatków do niezbędnych/obligatoryjnych, wprowadzenie reorganizacji instytucji miejskich oraz wdrożenie istotnych zmian w oświacie. Oszczędności nie są jedyną metodą bilansowania – gmina będzie przygotowywać również nowe tereny mieszkaniowe i inwestycyjne tak, aby zwiększyć dochody ze sprzedaży nieruchomości i przychody z przyszłych działalności na takich terenach.

Tekst pochodzi z gazety EXTRA Jaworzno nr 26-2020

Najnowsze

To Top