Zdrowie

Nabór wniosków zamknięty, trwa weryfikacja

Zakończył się nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany urządzenia grzewczego bądź do urządzenia służącego do podgrzania ciepłej wody użytkowej. Teraz złożone wnioski są weryfikowane. Tym razem złożenie wniosku o wsparcie w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) na terenie miasta Jaworzna należało poprzedzić kontaktem telefonicznym.

Nowy Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) na terenie miasta Jaworzna został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie z 29 października 2020 r. Program będzie obowiązywał w latach 2021-2024. W odpowiedzi na wnioski Mieszkańców, kwota dofinansowania do wymiany urządzenia grzewczego bądź do urządzenia służącego do podgrzania ciepłej wody użytkowej wzrosła z max. 3 tys. zł do max. 4 tys. zł. Dodatkowo gmina promując ochronę powietrza wsparła mieszkańców, którzy decydują się na rezygnację z kotła węglowego i ogrzewanie budynku ciepłem pochodzącym z sieci ciepłowniczej bądź gazem sieciowym dodając kolejne 2 tys. zł na wykonanie przyłącza.

Najpierw rejestracja telefoniczna, później wniosek

Dalsze obostrzenia wynikające z pandemii koronawirusa wymusiły wprowadzenie ograniczeń w iloco do liczby osób, które mogą przebywać w pomieszczeniach. Do tej pory mieszkańcy chcący uzyskać dofinansowanie gromadzili się na korytarzu Wydziału Ochrony Środowiska, zwłaszcza w pierwszych tygodniach stycznia, oczekując w kolejce na przyjęcie wniosku. W tym roku przyjmowanie wniosków poprzedziła rejestracja telefoniczna.

– Nabór wniosków odbywał się po uprzednim, telefonicznym umówieniu się na termin złożenia wniosku w urzędzie. Telefonicznym, a nie internetowym, z uwagi na osoby, które nie posługują się urządzeniami on-linowymi. Nie chcieliśmy by ta grupa mieszkańców zostałaby pozbawiona możliwości umówienia się na złożenie wniosku – informuje Marzena Adamczyk, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska. – O takiej formie kontaktu informowaliśmy i taka też została podana do publicznej wiadomości – dodaje. Dotychczasowe spostrzeżenia z obsługi wcześniejszych edycji PONE również były argumentem przemawiającym za rejestracją telefoniczną – podczas rozmowy telefonicznej pracownik odpowiada na pytania dotyczące indywidualnego przypadku wnioskodawcy, wstępnie rozstrzyga możliwość uzyskania dopłaty, zwraca uwagę na warunki formalne kwalifikujące do złożenia wniosku.

Jak informują urzędnicy, zainteresowani zgłaszali się już 28 grudnia, jednakże w tym dniu byli informowani, że zapisy będą odbywać się od 29 grudnia, wyłącznie w godz. 7:00 – 12:00 – zgodnie z przedstawioną wcześniej na stronie informacją. I tak pierwsza osoba została wpisana na listę 29 grudnia (czyli pierwszego dnia rejestracji) o godzinie 7:00. Telefon dzwonił również po godzinie 12:00., jednak pracownicy stosowali się do ustalonych na stronie zasad, by zapewnić jednakowe traktowanie wszystkim osobom. W pierwszym dniu zapisanych na listę oczekujących na złożenie wniosku o dotację było ponad 130 osób. Każdy z dzwoniących i zapisujących się mieszkańców informowany był o tym, że nie złożenie wniosku w umówionym terminie spowoduje utratę terminu i brak możliwości złożenia wniosku w roku bieżącym. Również przez kolejne dni robocze w godz. 7:00-12:00 przyjmowane były zapisy. Wg stanu na 4 stycznia, godz. 12:00 na liście znajdowało się 310 osób. Lista została zamknięta i rozpoczęto weryfikację pierwszych przyjętych w tym dniu wniosków. Umówieni mieszkańcy składali je w ustalonych, w rozmowie telefonicznej godzinach, w odstępach 20-minutowych, tak by można było przewietrzyć pokój i zdezynfekować stanowisko.

Budżet dopłat

W budżecie, który uchwalono podczas grudniowej sesji RM, przewidzianych zostało 629 tys. zł na dotacje do ekologicznego ogrzewania. Umowy z mieszkańcami na wypłatę dotacji do planowanej instalacji ekologicznego urządzenia grzewczego lub do planowanej instalacji ekologicznego urządzenia wykorzystywanego na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej, zawierane będą do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na ten cel, zgodnie z kolejnością na liście. Ze względu na zróżnicowaną wielkość dofinansowania (max.4 tys. przy wymianie kotła lub max. 6 tys. zł jeśli dodatkowo wykonywany będzie przyłącz) dopiero po zweryfikowaniu wniosków przez pracownika – pod kątem zasad udzielenia dotacji (chodzi m.in. o sprawdzenie stanu prawnego budynku/lokalu, czy wymieniane urządzenie jest jedynym źródłem ciepła, kiedy budynek został oddany do użytkowania itp.) będzie wiadomo z iloma osobami zostanie zawarta umowa. Zweryfikowane zostaną również wnioski osób, które znalazły się na liście rezerwowej – będzie ona uruchamiana w przypadku zwolnienia miejsc objętych dofinansowaniem (np. rezygnacja wnioskodawców z inwestycji) lub, gdy w dyspozycji gminy pojawią się dodatkowe środki z możliwością przeznaczenia na to zadanie. Ostateczna liczba osób, z którymi gmina podpisze umowę 2021 roku będzie znana po szczegółowej weryfikacji wszystkich wniosków.

Warto wiedzieć o dodatkowym wsparciu

Gmina realizuje także rządowy program „Czyste powietrze”, w ramach którego trwa otwarty nabór wniosków o dofinansowanie do m. in. wymiany starych kotłów węglowych na ekologiczne źródła ciepła, termomodernizację, czy wymianę okien. Więcej informacji o przedmiotowym dofinansowaniu można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska pod numerem telefonu (32) 61 81 965 lub bezpośrednio na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.html . Nabór wniosków do rządowego programu jest ciągły i niezależny od listy PONE ustalonej telefonicznie.

Najnowsze

To Top