Z miasta

Przetarg na budowę estakady w Byczynie

Trwa postępowanie przetargowe na budowę nowego śladu DK 79 w Byczynie o długości około 1300 m wraz z wiaduktem drogowym oraz przebudową ul. Krakowskiej wraz z tarczą skrzyżowania ulic Abstorskich i Gwardzistów w Jaworznie. Dzięki realizacji tego projektu Byczyna zupełnie się zmieni. Termin składania ofert mija 2 marca o godz. 9:00. Tego samego dnia poznamy podmioty, które wzięły udział w przetargu. Urząd Miejski czeka na decyzję dot. dofinansowania tego projektu.

Zadanie rozpocznie się w rejonie ul. Por. Władysława Barana. Na dalszym odcinku droga będzie odsunięta od dotychczasowej lokalizacji w kierunku północnym, by powrócić na stary ślad DK 79 w obrębie przysiółka Koszówki. Następnie w obrębie ul. Hallera i Nauczycielskiej zaprojektowano połączenie starego i nowego śladu DK79 wraz ze stworzeniem skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Przekroczenie ul. Gwardzistów i potoku Byczynki możliwe będzie poprzez wykonanie wiaduktu drogowego o dł. 153 m przez, który poprowadzony zostanie ruch drogowy nad potokiem Byczynka i ul. Gwardzistów. Wiadukt zaprojektowano w całości na łuku poziomym o promieniu R=1050 m, jako pięcioprzęsłowy.

Wzdłuż wiaduktu wybudowane będą chodniki oddzielone od jezdni barierami stalowymi, oddzielone od krawędzi zewnętrznych ekranem akustycznym pełniącym funkcje bariero poręczy (od ul. Barana do ul. Hallera po stronie północnej DK79 następnie na skrzyżowaniu z Hallera po południowej stronie DK79 do włączenia w starym przebiegu Krakowskiej do istniejącego chodnika). W ramach inwestycji wyburzonych zostanie kilkanaście obiektów, w tym budynki mieszkalne, dla których już wydano stosowne decyzje wywłaszczające i odszkodowawcze. Dla ruchu pieszego wzdłuż DK 79 jest zaprojektowany chodnik o szer. 1,5 m oddzielony od jezdni barierą, rowem i ekranem akustycznym.

Ponadto planuje się wykonanie dwóch łączników:

Łącznik 1: likwidacja obecnego skrzyżowania z ul. Rapackiego wykonanie skrzyżowania trójwlotowego z sygnalizacją oraz nowy odcinek drogi w związku z budową kolektora odwadniającego nowy ślad DK79,

Łącznik 2: likwidacja obecnego skrzyżowania z ul. Nauczycielską, wykonanie trójwlotowego skrzyżowania z sygnalizacją oraz nowy odcinek drogi w związku z budową kolektora odwadniającego nowy ślad DK79, a także kameralizację starodroża. Projekt przewiduje również realizację: chodników, zjazdów i dwóch zatok autobusowych, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, odwodnienie, wodociąg, przebudowy kolidujących urządzeń teletechniki, oświetlenie, zasilanie energetyczne, zieleń (wycinka i nasadzenia), budowę ekranów akustycznych typu „zielona ściana”, sygnalizacji świetlnej.

W ramach projektu zostanie również przebudowana „stara” droga w śladzie ul. Krakowskiej. Zarys przebudowy dostępny jest w dokumentach przetargowych – ostateczny kształt i zakres będzie znany po podpisaniu ostatecznej umowy. Najprawdopodobniej centrum Byczyny ulegnie częściowo kameralizacji – przystanki zostaną przeniesione bliżej Rynku. „Starodroże” zostanie wykorzystane również na budowę miejsc parkingowych, dzięki czemu będzie można ograniczyć wjazd pojazdów na byczyński rynek, co było życzeniem mieszkańców. Zwiększy się ilość miejsc zielonych.

Paweł Silbert – Prezydent Jaworzna

Największym, i najbardziej wyczekiwanym projektem realizowanym w 2021 roku będzie obwodnica Byczyny w ciągu DK79. To ostatni odcinek, który nie został dotąd przebudowany i o tyle ciekawy, że obwodnice zazwyczaj wydłużają długość dotychczasowej drogi to w tym przypadku odcinek będzie krótszy i łatwiejszy do pokonania, ponieważ droga zostanie wyniesiona na stukilkudziesięciometrową estakadę powyżej dzielnicy. Dotąd samochody musiały zjechać z dwóch wzgórz na samo dno doliny Byczynki. Teraz droga będzie bardziej płaska i równa. To ostatnie miejsce w Jaworznie, gdzie droga krajowa przebiega przez gęsto zamieszkały teren dzieląc osiedle na dwie części. Okolice byczyńskiego Rynku są dziś nagłośniejszym miejscem w mieście a nowy odcinek będzie biegł w szpalerze ekranów akustycznych. W Byczynie będzie nareszcie cicho i bezpiecznie, bo wraz z estakadą zostanie przebudowany dotychczasowy ślad drogi a ruch zostanie uspokojony.

Tekst pochodzi z gazety EXTRA Jaworzno nr 2-2021

Najnowsze

To Top