Z miasta

AKCJA ZIMA | Wykonawca ukarany

ZUKTZ Jacek Wieczorek już nie będzie wykonawcą Akcji ZIMA. Od listopada zadanie będą realizować jaworznickie Wodociągi. Wykonawca z Bytomia na pożegnanie został ukarany przez miasto. 17 i 23 lutego Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie nałożył kary finansowe na firmę za niedotrzymanie warunków umowy w ramach Akcji ZIMA. Łączna kwota kar wynosi 88 150 zł.

Pracownicy MZDiM prowadzili regularne objazdy kontrolne, sprawdzając czy wykonawca dotrzymuje warunków umowy. Określa ona m.in. maksymalny czas na reakcję na poszczególnych kategoriach dróg. Inspektorzy odpowiedzialni za merytoryczny nadzór Akcji ZIMA zbierali dokumentację fotograficzną na ulicach, a także chodnikach, w okolicach przejść dla pieszych czy przystanków. Jeśli ZUKTZ Jacek Wieczorek nie uzna stosowności nałożonych kar, i odmówi uiszczenia opłaty sprawa trafi do sądu. Zebrana dokumentacja będzie jednym z dowodów w sprawie.

Pierwsze kary, na łączną kwotę 74 450,00 zł, dotyczyły okresu od 9 do 16 lutego br. Tu podczas działań kontrolnych priorytetem były drogi – niekorzystne warunki atmosferyczne panujące we wspomnianym okresie powodowały większe ryzyko niebezpieczeństwa właśnie na ulicach. Kolejne kary na kwotę 13 700 zł dotyczą minionego tygodnia i tu priorytetem podczas rozliczania wykonawcy był stan chodników.

Z myślą o Mieszkańcach, MZDiM podjął decyzję o wsparciu wykonawcy własnymi siłami. – Na ulice miasta wysłaliśmy nasz sprzęt, czyli pługopiaskarkę i dwa traktory. Dodatkowo w rejonie przejść dla pieszych i na chodnikach, ze szczególnym uwzględnieniem placówek oświatowych oraz okolic przychodni, prowadziliśmy prace ręczne, polegające na usuwaniu nadmiaru śniegu i zlodowaceń. Pracowaliśmy praktycznie we wszystkich dzielnicach, jednak trzeba powiedzieć sobie szczerze, że nie po to wybieramy zewnętrzną firmę, by w czasie zimy rezygnować z naszych innych prac, na rzecz wspierania a niekiedy nawet wyręczania wykonawcy. Dlatego widząc efekty działań firmy i odpowiadając na niezadowolenie Mieszkańców, podjęliśmy decyzję o nałożeniu kar – mówi Paweł Bednarek, dyrektor MZDiM w Jaworznie. ZUKTZ Jacek Wieczorek od kilku lat wygrywał w Jaworznie przetargi na zimowe utrzymanie miasta, bo tak naprawdę był bezkonkurencyny – żadna inna firma nie chciała podjąć się tego zadania, także nikt inny nie składał ofert w przetargu. Jak przyznają urzędnicy, tegoroczne zimowe działania MZDiM udowadniają, że najlepiej organizować pracę i egzekwować efekty mając własny sprzęt i pracowników. – Do tej pory nie mogliśmy pozwolić sobie na odśnieżanie całego miasta własnymi siłami, ponieważ do tego potrzeba więcej sprzętu i pracowników, więc tak naprawdę byliśmy uzależnieni od tego, kto złoży ofertę w przetargu. Teraz Jaworzno stawia na rekomunalizację usług i już od listopada br. miasto własnymi siłami będzie dbać i zimowe utrzymanie miasta. MZDiM nadal będzie sprawować nadzór merytoryczny, jednak zamiast wyłaniać wykonawcę w drodze przetargu, będziemy korzystać z usług miejskiej spółki, a dokładnie Wodociągów Jaworzno. W ubiegłym roku zostało podpisane porozumienie w tej sprawie – dodaje dyrektor MZDiM. Aktualnie Wodociągi Jaworzno kompletują sprzęt niezbędny do realizacji zadania. Warto zauważyć, że wraz z przejęciem przez spółkę odbioru odpadów komunalnych, wśród osób zatrudnionych znalazło się wielu pracowników dawnego MPO – firma ta przez wiele lat zajmowała się zimowym utrzymaniem miasta, a więc pracownicy mają doświadczenie oraz dobrą znajomość topografii miasta. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak czekać na zmiany które nastąpią wraz z kolejnym sezonem zimowym.

Najnowsze

To Top