Z miasta

Pożegnanie Edwarda Różyckiego

W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy Edwarda Różyckiego. Emerytowany psycholog, samorządowiec, nauczyciel przez lata działał na rzecz lokalnej społeczności.

24 marca w wieku 85 lat zmarł magister Edward Różycki, postać nietuzinkowa, która od lat 60. aktywnie działała na rzecz miasta i jego mieszkańców. Przyszły jaworznicki samorządowiec urodził na 6 kwietnia 1935 roku. Po studiach na Wydziale Filozoficznym KUL zyskał tytuł magistra psychologii oraz specjalizację filozoficzno-psychologiczną.

W Jaworznie był jednym z pionierów nowoczesnej psychologii. Jako nauczyciel psychologii pracował w Liceum Medycznym Pielęgniarstwa w Jaworznie oraz w Mysłowicach. Przez 20 lat pracował przy organizacji ośrodka psychologiczno-socjologicznego na kopalni Komuna Paryska. W latach 1983 do 2000 pełnił funkcję kierownika w Ośrodku Psychologiczno-Socjologicznym i Analiz Społecznych przy kopalni Jaworzno. Prowadził również własną firmę – Ośrodek Badań Psychologiczno–Socjologicznych, gdzie prowadził badania z zakresu psychologii pracy i transportu. W ciągu lat swojej pracy przebadał tysiące pracowników – kierowców, operatorów, górników, kolejarzy.

Znany był także ze swojej działalności samorządowej. W latach 70. był radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, wiceprzewodniczącym Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska, Kultury Fizycznej, Działa w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Katowicach. W latach 1984 do 1990 był członkiem Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Po przemianach ustrojowych został wybrany radnym Rady Miejskiej, przewodniczył Komisji Zdrowia. W latach 1994-2002 był wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej, z kolei w latach 1990-1995 przewodniczącym Miejskiego Funduszu Ochrony Zdrowia. Jako radny współpracował z Komitetem budowy jaworznickiego Szpitala, brał także udział w budowie kilku jaworznickich przychodni i żłobków. Z jego inicjatywy powstało Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Jaworznie.

W przeszłości był także działaczem sportowym. W latach 1964-1974 był członkiem Zarządu Górnika Jaworzno, a potem także GKS-u Jaworzno. Miał także doświadczenia dziennikarskie – współpracował ze Stowarzyszeniem PAX, był korespondentem w redakcji „Słowa Powszechnego”, a także pracownikiem organizacyjnym w Zjednoczonym Zespole Gospodarczym „Veritas”. Przez lata był członkiem Zarządu oraz Miejskiej Rady Reprezentantów Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaworznie. Za swoją pracę doczekał się odznaczeń. W uznaniu zasług otrzymał m.in. Srebrny Krzyż Zasługi (1976 r.), Złoty Krzyż Zasługi (1983 r.), Krzyż Kawalerski OOP (1989 r.), Złotą Odznakę „Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej”, Złotą Odznakę „Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego”, a także Medal 100-lecia PCK.

Bliskim i rodzinie zmarłego składamy nasze wyrazy współczucia.

Najnowsze

To Top