Biznes - inwestycje

Jaworznicki Obszar Gospodarczy – odpowiedź na wyzwania przyszłości

Coraz bardziej konkretyzuje się wizja utworzenia Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Specjalnej strefy inwestycyjnej, gdzie wokół przyszłej fabryki samochodów elektrycznych, powstanie prężny park przemysłowy skupiający przedsiębiorstwa z branży automotive oraz innych innowacyjnych i przyszłościowych sektorów gospodarki. JOG w ciągu najbliższych 10 lat może przynieść nawet 13 tys. nowych miejsc pracy w rozwojowych branżach.
Gliwice, Tychy, …Jaworzno

Dokładnie przed 25 laty – w czerwcu 1996 – decyzją rządu powołano do życia Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, która objęła swym zarządem tereny inwestycyjne w Gliwicach i Tychach. Utworzono ją, aby wesprzeć procesy restrukturyzacji przemysłu, przyciągnąć zagranicznych inwestorów i tworzyć nowe miejsca pracy w regionie.
Efekty? Obecnie w KSSE działa ponad 450 przedsiębiorstw, które dają łącznie ponad 80.000 miejsc pracy – z czego najwięcej przypada na Gliwice. Wskutek rządowej decyzji z 1996 roku, Gliwice i Tychy stały się w ciągu ćwierćwiecza gospodarczymi liderami województwa.

Ta historia może powtórzyć się… w Jaworznie. Stoimy w obliczu rewolucyjnych zmian gospodarczych, wymuszonych polityką klimatyczną i wdrażaniem strategii Europejskiego Zielonego Ładu. Dzisiaj, obok obecności oczywistych zagrożeń, to Jaworzno otrzymuje szansę dołączenia do liderów. Tej szansy nie wolno zaprzepaścić!

Co zamiast górnictwa i energetyki?

Nikt już nie powinien mieć złudzeń, że branża energetyczno-wydobywcza w swej obecnej postaci przestanie istnieć. Docieramy do kresu pewnej epoki, który wyznacza wdrażanie europejskiej polityki klimatycznej. Dla Jaworzna, to również zmierzch epoki, gdyż od dziesięcioleci głównymi filarami gospodarczymi naszego miasta były – górnictwo i energetyka konwencjonalna. Przedsiębiorstwa tej branży są największymi pracodawcami w mieście. Stopniowe wygaszanie kopalni i elektrowni węglowych może mieć dramatyczne następstwa dla mieszkańców Jaworzna oraz samej gminy.

– Jesteśmy świadkami przemian gospodarczych, do których musimy się przygotować i przystosować. One nas nieuchronnie dotkną i tylko od tego czy będziemy mieć alternatywny plan rozwoju oraz determinację, by go zrealizować, zależy przyszła ekonomiczna sytuacja Jaworzna i jego mieszkańców. A mam wrażenie, że pandemia koronawirusa przyspieszyła te przemiany i czasu mamy coraz mniej – zwraca uwagę prezydent Paweł Silbert.

Odpowiedzią na te wyzwania jest propozycja ustanowienia Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, który stanie się nowym „kołem zamachowym” gospodarczego rozwoju Jaworzna i regionu.

– Przed kilkunastoma miesiącami zaleciłem moim współpracownikom przygotowanie analizy uwarunkowań i założeń do utworzenia w Jaworznie dużego parku przemysłowego, przy którego zagospodarowaniu inwestycyjnym moglibyśmy współpracować z Katowicką Specjalna Strefą Ekonomiczną. Okazało się, że nasza oferta doskonale wpisuje się w strategiczne projekty rządowe. Stąd decyzja, by fabryka Izery powstała właśnie w Jaworznie, a wokół niej cały park przemysłowy – podkreśla prezydent Silbert.

Jaworznicki Obszar Gospodarczy (JOG)

Planowany Jaworznicki Obszar Gospodarczy obejmie powierzchnię ok. 300 ha (a uwzględniając Strefę Przemysłową I i II łącznie 350 ha), głównie poprzemysłowych terenów w pobliżu węzła drogi ekspresowej S1. Niegdyś prowadzono tu wydobycie piasku podsadzkowego, wydobycie węgla z płytkich pokładów (systemem upadowych), zlokalizowano instalację do wytwarzania podsadzki hydraulicznej oraz osadniki kopalni.

Według przedstawicieli KSSE, teren ma potencjał rozwojowy porównywalny z podstrefą gliwicką. Jego pełne zagospodarowanie (w znaczeniu zabudowy przez inwestorów) zajmie około 10 lat. Szacowane przyszłe miejsca pracy w nowo powstających przedsiębiorstwach sięgną liczby ok. 12,5-13 tys.

Utworzenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego i budowa fabryki Izery zostały wpisane do parafowanej w środę (28 kwietnia 2021r.) przez stronę rządową i związkową umowy społecznej dla górnictwa. Znajdzie się również w strategicznych przedsięwzięciach Krajowego Planu Odbudowy.

Foto: Mapa poglądowa planowanego Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego

Tekst pochodzi z gazety EXTRA Jaworzno nr 9-2021

Najnowsze

To Top