Z miasta

Jaworznicki Budżet Obywatelski z nowym harmonogramem

Wiemy, jak wyglądać będzie kolejna edycja Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Już w maju ruszy nabór propozycji zadań do realizacji w następnym roku.

W kwietniu poznaliśmy ostateczną treść zarządzenia określającego wysokość środków budżetu obywatelskiego na 2022 rok, ważniejsze jego etapy oraz wzór wniosku i karty do głosowania na potrzeby przeprowadzenia naboru zadań do nowej edycji. Obecnie trwa akcja informacyjno-edukacyjna, a zgodnie z harmonogramem już od 10 maja mieszkańcy będą mogli składać swoje propozycje zadań do realizacji.

Miliony do wykorzystania

W przyszłorocznym budżecie na zadania w ramach JBO 2022 zabezpieczona zostanie kwota 3,2 mln zł, w ramach której wnioskować będzie można o realizację zadań publicznych inwestycyjnych i nieinwestycyjnych. Zadania będą musiały mieścić się w jednym z zaproponowanych przedziałów kwotowych. 1,8 mln zł to kwota przeznaczona na realizację zadań publicznych dużych powyżej 200 tys. zł. Z kolei 1,4 mln zł przeznaczono na realizację zadań publicznych małych, z czego 1 mln zł na zadania do 200 tys. zł, 400 tys. zł na zadania do 80 tys. zł związane z modernizacją, doposażeniem i utrzymaniem istniejących obiektów jaworznickiego budżetu obywatelskiego. Przy przygotowywaniu projektów koniecznie trzeba pamiętać, że maksymalna wartość zadań nieinwestycyjnych nie może przekroczyć 200 tys. zł.

Nowa edycja JBO przynosi zmiany w systemie głosowania. Uprawniony do głosowania będzie mógł zagłosować tylko jeden raz, wskazując maksymalnie dwa zadania z listy wniosków poddanych pod głosowanie. W przypadku wielokrotnej próby głosowania lub wskazania więcej niż dwóch zadań w obrębie karty do głosowania głos będzie uznany za nieważny.

Czas na kreatywność

Możliwość udziału w konsultacjach mają wszyscy mieszkańcy Jaworzna bez względu na miejsce zamieszkania. Wszystkie zgłaszane inicjatywy będą miały charakter ogólnomiejski oraz będą przedstawiać istotną wartość i użyteczność społeczną. Inwestycje mogą być lokowane wyłącznie na terenach gminnych – pod warunkiem zapewnienia nieograniczonego dostępu do terenu. Wnioski będzie można składać osobiście, mailowo i drogą pocztową. Jedna osoba będzie mogła zgłosić wyłącznie 1 zadanie. W obrębie wniosku będzie można wskazać jednego partnera projektu, przy czym partnerem można być tylko jeden raz. W celu weryfikacji formalnej zgłoszonych propozycji Prezydent powoła w drodze zarządzenia jeden zespół ds. budżetu obywatelskiego, w skład którego wejdą: pracownicy urzędu – 4 osoby wskazane przez Prezydenta, reprezentanci społeczni – 4 osoby wyłonione w drodze publicznego losowania spośród mieszkańców, którzy wyrażą chęć pracy w zespole (bez głosów wnioskodawców i partnerów projektu). Na etapie oceny formalnej i merytorycznej każdemu wnioskodawcy będzie przysługiwał tryb odwołania od oceny negatywnej. Wniosek musi poprzeć minimum 30 mieszkańców. Głosowanie nadal będzie odbywać się tradycyjnie i elektronicznie. Przyjmowanie propozycji zadań ruszy 10 maja i potrwa do końca miesiąca. Po weryfikacji zgłoszonych wniosków 26 lipca rozpocznie się głosowanie, którego wyniki poznamy jesienią.

Najnowsze

To Top