Biznes - inwestycje

Dołączyli do grona zasłużonych

Podczas majowej sesji Rady Miejskiej radni zdecydowali o przyznaniu pośmiertnie dwóch dyplomów honorowych „Za zasługi dla miasta Jaworzna”. Tym samym władze miasta doceniły zmarłych w ubiegłym roku przedsiębiorców – Jerzego Zamarlika i Lucjana Fudałę.

Przed kilkoma laty dla uhonorowania osób, które wniosły szczególny wkład pracy na rzecz Jaworzna, Rada Miejska ustanowiła dyplom honorowy i odznakę „Za zasługi dla miasta Jaworzna”. Jest to jedno z najbardziej prestiżowych miejskich wyróżnień i pozwala bardziej docenić osoby działające w różnych dziedzinach i pracujące na rzecz lokalnej społeczności. Czasami dyplom przyznawany jest także pośmiertnie. Tak też było tym razem – radni bowiem docenili działalność zmarłych w ubiegłym roku przedsiębiorców – Jerzego ZamarlikaLucjana Fudałę.

Pierwszy z wyróżnionych – Jerzy Zamarlik był pierwszym prezesem Jaworznickiej Izby Gospodarczej i przez lata działał na rzecz lokalnego biznesu. Zapoczątkował wiele inicjatyw związanych z integracją środowiska biznesowego w mieście. Był zwolennikiem współpracy przedsiębiorców z samorządem terytorialnym. Dzięki jego inicjatywie podpisane zostało porozumienie o współpracy między Jaworznicką Izbą Gospodarczą, Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach oraz Gminą Miasta Jaworzna.

Od początku swojej kariery zawodowej związany był z Zakładami Chemicznymi „Azot”. W latach 80. założył firmę „Laboratorium Organiczne”. Następnie wszedł do spółki JAGO-PRO. Wiedza chemiczna i zdolności menedżerskie Pana Jerzego Zamarlika spowodowały, że firma JAGO-Pro stała się perłą eksportową na gospodarczej mapie miasta Jaworzna.

Lucjan Fudała od dzieciństwa szczególnie mocno związany był ze Szczakową i Pieczyskami. Od lat 50. związany był zawodowo z Hutą Szkła Okiennego w Szczakowej. Pełnił wiele funkcji w organizacjach młodzieżowych i działał w związkach zawodowych. Z czasem awansował na stanowisko dyrektora Huty Szkła Okiennego, która przeżyła rozkwit pod jego kierownictwem – realizowano inwestycje, instalowano nowoczesne urządzenia i wdrażano nowatorskie technologie. Huta Szkła sprzedawała swoje produkty na cały świat. W 1992 roku Pan Lucjan Fudała wraz z synami stworzył spółkę FUD-MEN. Obecnie firma zatrudnia kilkuset pracowników, a wyroby produkowane przez spółkę można spotkać w sklepach na całym świecie.

Przez lata działał na rzecz jaworznickiego sportu. Był prezesem Szczakowianki, działał także na rzecz Ciężkowianki. Jako społecznik, czynnie uczestniczył w tworzeniu Ośrodka Wypoczynkowego „Sosina” oraz był jednym z inicjatorów budowy osiedla Podłęże. Pan Lucjan Fudała był zawsze gotów nieść pomoc potrzebującym, pomagał dzieciom – sponsorując wyjazdy, wycieczki i kolonie. Wspierał charytatywnie Szkołę Podstawową w Pieczyskach. Przez całe życie był blisko ludzi, okazując im szacunek i zainteresowanie.

Najnowsze

To Top