Z miasta

Koszenie trawy i utrzymanie zieleni w mieście – sprawdzamy, jak to wygląda w jednostkach

Miejski Zarząd Dróg i Mostów realizuje własnymi siłami prace związane z koszeniem pasa drogowego i będących w zarządzie jednostki przestrzeni. Powodem takiej decyzji jest przekroczenie przez oferentów kwoty, jaką jednostka mogła przeznaczyć na to zadanie. Natomiast Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych ogłosił przetarg na utrzymanie zieleni – w chwili oddania tego tekstu do druku, jednostka wciąż oczekiwała na złożenie ofert.

Każdego roku MZDiM i MZNK przeprowadzają procedury przetargowe, mające na celu wyłonienie firmy zewnętrznej, odpowiedzialnej za koszenie oraz prace związane z utrzymaniem zieleni, niemniej jednak jednostki dodatkowo działają siłami własnymi. W przypadku MZDiM w tym roku na sfinansowanie zamówienia przeznaczono 270 509,54 zł brutto.

Do MZDiM wpłynęły dwie oferty – jedna opiewająca na 329 994,00 zł brutto druga na 526 116,84 zł brutto. Z uwagi na przekroczenie przez oferentów kwoty, jaką jednostka mogła przeznaczyć na to zadanie, MZDiM unieważnił to postępowanie. Procedura przetargowa została powtórzona – zaproponowane przez firmy kwoty wciąż przekraczały możliwości finansowe MZDiM (314 999,60 zł brutto oraz 496 108,80 zł brutto). MZDiM zabezpieczył jednak dodatkowe środki, by zdecydować się na korzystniejszą ofertę, niestety wykonawca odstąpił od podpisania umowy. Jak widać, nawet możliwość zwiększenia środków finansowych, nie spowodowała, że wykonawca byłby chętny realizować to zadanie. Przetarg został unieważniony i powtórzony jeszcze raz, a ostatnia oferta, która wpłynęła – aż 574 452,00 zł brutto – będąc zupełnie poza finansowymi możliwościami MZDiM – zadecydowała o unieważnieniu także tego przetargu. Mimo przekroczenia zabezpieczonej kwoty, jednostka wciąż próbowała znaleźć wykonawcę zewnętrznego, zapraszając zainteresowane firmy do ponownego złożenia oferty na niższą kwotę. Jednak brak odzewu dwóch z tych firm oraz odmowna odpowiedź trzeciej firmy, zadecydowały o tym, że koszenie w pasie drogowym jest kolejnym zadaniem, które Gmina wykonywać będzie w tym roku siłami własnymi.

W przypadku MZDiM zarówno tabor sprzętowy, jak i dysponowanie pracownikami fizycznymi pozwalają na samodzielne wykonywanie prac. Niestety nie są to jednak siły pozwalające na wykonywanie pracy w tempie i zakresie, w jakim czyniłaby to wyspecjalizowana firma. Zaznaczyć należy, że MZDiM i jego pracownicy wykonują także szereg innych prac w terenie – a zasoby ludzkie – nie tylko finansowe – są jednak ograniczone. Tym samym w obecnym sezonie prace związane z utrzymaniem zieleni, które w ubiegłych latach pracownicy MZDIM wykonywali uzupełniająco, tym razem będą wykonywane wyłącznie siłami jednostki.

Sprawdziliśmy, jak sytuacja wygląda w drugiej jednostce, również odpowiadającej za zieleń miejską. Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie zajmuje się utrzymaniem zieleni na terenach urządzonych (parki, skwery, zieleńce itp.) oraz nieurządzonych (tzw. zieleń osiedlowa). Aktualnie trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy zewnętrznego zadania utrzymania terenów zieleni urządzonej wraz z obiektami grobownictwa i pomnikami. Wartość zamówienia wynosi 344 146,04 zł. Tereny zieleni nieurządzonej, czyli głównie osiedlowe trawniki i żywopłoty MZNK w Jaworznie już od kilku lat utrzymuje siłami własnymi. Jednostka posiada własny sprzęt do koszenia trawy oraz co roku zatrudniania dodatkowych pracowników na sezon wiosenno – letni do koszenia trawy.

Najnowsze

To Top