Edukacja

Szkoła w Byczynie przed remontem

Szkoła Podstawowa nr 20 w Byczynie od listopada 2018 roku wyłączona jest z użytkowania z powodu uszkodzeń budynku, jakie wystąpiły w efekcie szkód górniczych. Ostatnio zakończyły się prace wzmacniające i uszczelniające górotwór pod budynkami szkoły, dzięki czemu wkrótce będzie mógł ruszyć właściwy remont placówki.

Szkoła w Byczynie praktycznie z dnia na dzień stała się niezdatna do uczynku. W wyniku szkód górniczych cały budynek szkoły osiadł gwałtownie i nierównomiernie, a w murach obiektu pojawiły się potężne spękania. Z obawy o bezpieczeństwo uczniów i personelu, szkoła została zamknięta do odwołania. Po przeprowadzeniu specjalistycznych analiz okazało się, że po wykonaniu gruntownego remontu budynek będzie można ponownie bezpiecznie wykorzystywać.

Miasto w tej kwestii porozumiało się z Tauronem, który ma przywrócić budynek do stanu umożliwiającego komfortowy i bezpieczny powrót uczniów. Zanim remont ruszył, musiały zostać wykonane prace, które wzmocnią i uszczelnią górotwór – tak by do podobnych zdarzeń nie dochodziło w przyszłości. Na zlecenie Taurona Wydobycie prace poprawiające parametry gruntu prowadziła firma Geo-Industrial S.A. Po zakończeniu prac gruntowych i uzyskaniu pozytywnych wyników badań, Tauron Wydobycie jeszcze w tym miesiącu wznowi w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie procedurę ubiegania się o wydanie pozwolenia na kompleksowy remont budynku. Po jego uzyskaniu Spółka przystąpi do wyłonienia wykonawcy pełnego remontu budynków oraz otoczenia szkoły.

Tauron do czasu zakończenia wszystkich prac będzie finansował transport dzieci do zastępczej siedziby oraz dofinansowywał przygotowanie posiłków. Zajęcia dydaktyczne od listopada 2018 roku zostały przeniesione do budynku zastępczego gminy, przy ulicy Sportowej 1. Kształcenie uczniów odbywa się tu do chwili obecnej. Szkoła Podstawowa nr 20 w Byczynie jest jedną z tzw. tysiąclatek – zbudowanych na tysiąclecie polskiej państwowości. Powstała z inicjatywy górników z Byczyny, którzy zebrali środki finansowe, zakupili działkę, zapłacili za przygotowanie dokumentacji projektowej oraz uzbrojenie terenu. Szkoła została otwarta 1 lutego 1964 roku. Trudno określić, kiedy uczniowie będą mogli powrócić w jej mury.

fot. JaworznoPL

Najnowsze

To Top