Z miasta

Zasłużeni dla miasta nagrodzeni

Trzy kolejne osoby dołączyły do grona jaworznian wyróżnionych mianem „Zasłużonych dla miasta Jaworzna”. Podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej radni zdecydowali o przyznaniu nagród za działalność dla pani Moniki Włodarczyk-Raczek, a także pośmiertnie dla panów Wenancjusza Plesa i Tadeusza Pokornego.

Przed kilkoma laty dla uhonorowania osób, które wniosły szczególny wkład pracy na rzecz Jaworzna, Rada Miejska ustanowiła dyplom honorowy i odznakę „Za zasługi dla miasta Jaworzna”. Jest to jedno z najbardziej prestiżowych miejskich wyróżnień i pozwala bardziej docenić osoby działające w różnych dziedzinach i pracujące na rzecz lokalnej społeczności. Dyplom mogą otrzymać zarówno osoby zmarłe, które w przeszłości dawały pozytywny przykład swoją postawą, jak i działacze, którzy obecnie walczą o lepsze Jaworzno.

Monika Włodarczyk-Raczek

Pierwszą z osób wyróżnionych podczas sierpniowej sesji rady miejskiej była pani Monika Włodarczyk-Raczek, która od ponad 30 lat wyróżnia się swoją aktywną pracą na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie. Swoją pracę zaczynała jako instruktor terapii zajęciowej i muzykoterapeuta w jaworznickim Warsztacie Terapii Zajęciowej. Od 11 lat kieruje jaworznickim WTZ-em, a od 10 lat jest członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Jaworznie i członkiem Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Jaworznie.

Dzięki jej działaniom od siedmiu lat w Jaworznie skutecznie udało się wprowadzić program Asystent Osoby Niepełnosprawnej. Dzięki jej zaangażowaniu sprawnie funkcjonować może pierwsze w mieście mieszkanie chronione dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jako pedagog od początków swojej pracy angażuje się na rzecz integracji niepełnosprawnych z w pełni sprawnymi dziećmi i młodzieżą. Od lat pomaga organizować Dni Godności Osób Niepełnosprawnych. Od 2011 r. organizuje projekty polegające na wymianie niepełnosprawnej młodzieży z różnych krajów oraz wizyt studyjnych dla osób pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. – Nieprzeciętne działania Pani Moniki Włodarczyk-Raczek na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną w Jaworznie i nie tylko, zaangażowanie i konsekwencja w poszerzaniu zakresu swojej działalności i pomocy osobom niepełnosprawnym sprawiają, iż Pani Monika Włodarczyk-Raczek zasługuje na dyplom honorowy „Za zasługi dla miasta Jaworzna” – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Wenancjusz Ples

Kolejną osobą, która została wyróżniona – tym razem już pośmiertnie – jest pan Wenancjusz Ples, który przez lata szczególnie aktywnie działał na rzecz sportu. Jego pasją życia była piłka nożna. Jako bramkarz bronił barw jaworznickich klubów Górnik i Azotania. Pracując na Węgrzech w latach 1977-90 był współzałożycielem i prezesem wielosekcyjnego klubu sportowego dla polskich pracowników. Po powrocie do kraju włączył się w działalność Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej, które zostało przekształcone w Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe „Salos”. Tam przez kilkanaście lat był wiceprezesem, zaś od 2015 roku Honorowym Prezesem.

To dzięki panu Wenancjuszowi Plesowi oraz osobom skupionym wokół niego, skromna amatorska liga przekształciła się w prężnie działające stowarzyszenie, które organizuje popularne w Jaworznie i nie tylko rozgrywki piłkarskie dla amatorów. – Pan Wenancjusz Ples przez lata zaliczał się do filarów życia sportowego Jaworzna, kochał sport i poświęcił mu większość swojego życia. We wszystko, co robił wkładał całe serce. Był człowiekiem zaangażowanym bez reszty, którego nie można zapomnieć. Jego uśmiech i znane powszechnie poczucie humoru niejednokrotnie pozwalały znaleźć wyjście z konfliktów i problemów – piszą wnioskodawcy uchwały.

Tadeusz Pokorny

Ostatnią osobą, również wyróżnioną pośmiertnie, jest pan Tadeusz Pokorny, który szczególnie dbał o zachowanie lokalnej historii. Przez całe życie mocno związany był ze Szczakową. W domu rodzinnym Pokornych zachowały się liczne pamiątki, dokumenty, odznaczenia. Pan Tadeusz mając świadomość wagi znajomości dziejów własnego narodu, zawsze dbał o krzewienie tej wiedzy wśród mieszkańców Jaworzna i chętnie udostępniał swe bogate zbiory, aby zasilały ekspozycje wielu okolicznościowych wystaw organizowanych na terenie miasta. Pan Tadeusz Pokorny był społecznikiem angażującym się w działalność organizacji pozarządowych naszego miasta.

Należał do Towarzystwa Przyjaciół Miasta Jaworzna i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, aktywnie uczestniczył w spotkaniach Rodzin Legionowych oraz Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej Oddział w Jaworznie. – Pan Tadeusz Pokorny, miłośnik historii, a w szczególności dziejów rodzinnego miasta, swoim życiem, działalnością społeczną i związkową, zasłużył na szacunek, uznanie i wyróżnienie. Nadanie dyplomu honorowego „Za zasługi dla miasta Jaworzna” będzie symbolicznym podziękowaniem i upamiętnieniem wyjątkowej roli śp. Pana Tadeusza Pokornego w życiu naszego miasta – piszą wnioskodawcy nadania wyróżnienia.

fot: UM Jaworzno

Tekst pochodzi z gazety: EXTRA 18-2021

Najnowsze

To Top