Edukacja

Remont szkoły w Byczynie coraz bliżej

Szkoła Podstawowa nr 20 w Byczynie, która z powodu szkód górniczych już od prawie trzech lat pozostaje nieczynna, nareszcie doczeka się remontu. Tauron ogłosił przetarg na naprawę szkód górniczych w budynku i przynależnej infrastrukturze.

Pojawia się szansa, że w kolejnym roku szkolnym uczniowie z Byczyny będą mogli powrócić w mury swojej szkoły. Tauron przygotowuje się do gruntownego remontu budynku i okolicznej infrastruktury.

Szkody górnicze

W listopadzie 2018 roku szkoła w Byczynie praktycznie z dnia na dzień stała się niezdolna do bezpiecznego użytkowania. W wyniku szkód górniczych cały budynek szkoły osiadł gwałtownie i nierównomiernie, a w murach obiektu pojawiły się potężne spękania. Z obawy o bezpieczeństwo uczniów i personelu, szkoła została zamknięta do odwołania. Po przeprowadzeniu specjalistycznych analiz okazało się, że po wykonaniu gruntownego remontu budynek będzie można ponownie bezpiecznie wykorzystywać.

Przygotowania do remontu opóźniła pandemia koronawirusa. Cały czas trwały jednak szczegółowe rozmowy między Gminą a Tauronem. W wyniku podpisanej ugody Tauron zobowiązał się do naprawienia szkód oraz zaprzestania w tym rejonie eksploatacji górniczej, która mogłaby doprowadzić do ponownych uszkodzeń. Tauron dodatkowo zmodernizuje cały budynek w tym także pomieszczenia kuchenne szkoły i znajdującą się tam instalację elektryczną.

Remont wkrótce ruszy

Przed rozpoczęciem remontu Tauron musiał najpierw przeprowadzić prace gruntowe. Górotwór został wzmocniony i uszczelniony przez firmę Geo-Industrial S.A., co miało przywrócić odpowiednie parametry gruntu. Teraz nareszcie będzie można przystąpić do właściwego remontu. Tauron ogłosił przetarg na jego wykonawcę. Firmy chętne do wykonania prac mogą zgłaszać swoje oferty do 15 października. Wykonawca będzie musiał zakończyć roboty w ciągu 9 miesięcy od podpisania umowy.

Od 2018 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 20 pobierają naukę poza jej murami. Spółka Tauron wzięła na siebie koszty remontu budynku SP20, transport uczniów do budynku zastępczego przy ulicy Sportowej oraz dofinansowanie posiłków. Szkoła Podstawowa nr 20 w Byczynie jest jedną z tzw. tysiąclatek – zbudowanych na tysiąclecie polskiej państwowości. Powstała z inicjatywy górników z Byczyny, którzy zebrali środki finansowe, zakupili działkę, zapłacili za przygotowanie dokumentacji projektowej oraz uzbrojenie terenu. Szkoła została otwarta 1 lutego 1964 roku.

Najnowsze

To Top