Bezpieczeństwo

Nowy Zarząd Miejskiego Związku OSP RP

W sobotę, 6 listopada 2021 r. odbył się Zjazd Miejskiego Oddziału Związku OSP RP w Jaworznie. Celem spotkania było przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu XIV kadencji oraz wybór nowych władz miejskich związku. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Prezydenta – Łukasz Kolarczyk, który wszedł w skład nowo wybranego zarządu.

W czasie zjazdu, sześć jaworznickich jednostek OSP dokonało wyboru nowych władz miejskich związku na kolejną – pięcioletnią kadencję. Nowym Prezesem Miejskiego Oddziału Związku OSP RP w Jaworznie został druh Paweł Szłapa z OSP Jeleń. W najbliższych tygodniach odbędzie się spotkanie, na którym nowy zarząd ustali plan pracy na nadchodzące lata.

Podczas spotkania wyborczego Zastępca Prezydenta Miasta Łukasz Kolarczyk podziękował – w imieniu Prezydenta Miasta Pawła Silberta oraz swoim – podziękował zebranym za zaangażowanie i trud jaki Ochotnicze Straże Pożarne z Jaworzna wkładają w szkolenie młodego pokolenia jaworznian i dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców Jaworzna.

Specjalne podziękowania skierował do wieloletniego, ustępującego Prezesa Związku Stanisława Kiliana, który szczególnie zaangażowany był w prace związku i koordynację działań związanych z funkcjonowaniem OSP w Jaworznie.

Obecny skład Zarządu Miejskiego Związku OSP RP:

 • Prezes: Paweł Szłapa – OSP Jeleń,
 • Wiceprezes: Edward Ćwik – OSP Byczyna,
 • Wiceprezes: Robert Tarasek – OSP Ciężkowice,
 • Sekretarz: Wojciech Łukaszewski – OSP Dąbrowa Narodowa,
 • Skarbnik: Mariusz Kopciak – OSP Długoszyn

Członkowie Prezydium Zarządu:

 • Józef Skulich

Prezydium Zarządu:

 • Łukasz Kolarczyk – Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna,
 • bryg. Paweł Żaba – Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie
 • Adam Mamica – OSP Byczyna,
 • Anna Tarasek – OSP Ciężkowice,
 • Artur Nalepka – OSP Dąbrowa Narodowa,
 • Jarosław Dąbrowski – OSP Długoszyn,
 • Witold Stańkowski – OSP Jeleń,
 • Jarosław Nelec – OSP Osiedle Stałe,

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący: Łukasz Baran – OSP Byczyna,
 • Sekretarz: Mirosław Pieczara – OSP Ciężkowice,
 • Członek komisji: Kamil Bania – OSP Osiedle Stałe

Najnowsze

To Top