Bezpieczeństwo

Nowe stawki lokalnych podatków

Podczas listopadowej sesji Rady Miejskiej radni przyjęli nowe stawki lokalnych podatków. Będą one nieco wyższe niż w obecnym roku.

Co roku radni decydują o wysokości lokalnych podatków, jakie będą obowiązywały w następnym roku. Stawki nie mogą być wyższe od corocznie waloryzowanych w oparciu o wskaźnik inflacji maksimów ustawowych. Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że wskaźnik inflacji w pierwszym półroczu 2021 roku wzrósł o 3,6 procenta w stosunku do pierwszego półrocza 2020 roku. Coraz bardziej przyspieszająca inflacja i zmieniające się przepisy prawne sprawiają, że samorządy zmuszone są szukać zabezpieczenia środków potrzebnych do ich sprawnego funkcjonowania. – Już dziś wiadomo, że należy zaplanować większe wydatki w porównaniu z rokiem bieżącym, w wielu obszarach związanych z realizacją zadań własnych. Konieczne jest zatem urealnienie dochodów jakie ustawowo gmina może pozyskać – wyjaśnia Magdalena Mistarz, Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego Urzędu Miejskiego

Samorządy podnoszą stawki

Zdecydowana większość samorządów w trakcie pandemii znalazła się pod sporą presją finansową. Sytuacja epidemiologiczna negatywnie wpłynęła na wiele sektorów gospodarki, a to przełożyło się na kondycję finansową gminy, gdzie zanotowano spadek dochodów przy jednoczesnym wzroście wydatków. Stąd też konieczność szukania większych źródeł przychodów. Konwent Prezydentów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, biorąc pod uwagę aktualną sytuację finansową miast, podjął stanowisko, w którym ustalono, że konieczne jest przyjęcie w projektach budżetów miast na rok 2022 maksymalnych stawek podatku od nieruchomości we wszystkich obszarach. Takie rozwiązanie Konwent Prezydentów rekomenduje również wszystkim samorządom województwa śląskiego i praktycznie w każdej gminie zapadają podobne decyzje.

Więcej za nieruchomości

Przez wiele lat gmina świadomie utrzymywała stawki podatkowe na niskim poziomie, jednak nowe obciążenia i realizacja zadań oraz programów uzyskujących dużą akceptację społeczną wymagają dorównania stawek do tych określonych przez Ministerstwo Finansów. Radni po dyskusji na sesji zaakceptowali konieczność podwyżek podatków, rozumiejąc konieczność wsparcia budżetu gminy. W Jaworznie podatki od gruntów i budynków wzrosną średnio o 5,48 proc.

Podstawową opłatą, którą płacimy na rzecz gminy, jest podatek od gruntów oraz budynków. Obecnie stawka np. za metr kwadratowy mieszkania wynosi 81 groszy. W 2022 r. będzie o 8 groszy wyższa. Oznacza to, że właściciel mieszkania o powierzchni 50 mkw zapłaci w przyszłym roku 44,50 zł podatku – o 4 zł więcej niż dotychczas. Dla właściciela 200-metrowego domu położonego na działce o powierzchni tysiąca metrów kwadratowych oznacza to konieczność zapłaty podatku w wysokości 718 zł, czyli o 56 zł więcej niż w tym roku, co w przeliczeniu na kwartał daje 14 zł więcej.

Nieco wyższe podatki od budynków zapłacą też przedsiębiorcy prowadzący w nich działalność gospodarczą. Dla przykładu miesięczna rata podatku za budynek o powierzchni 100 mkw. przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej na działce o powierzchni 300 mkw. wzrośnie o około 102 zł rocznie.

Ulgi dla podatników

Cały czas spora część jaworznian może korzystać z ulg podatkowych. Mieszkańcy mogą skorzystać z 10-letniego okresu zwolnienia z podatku od nieruchomości, na której wybudują swój dom. Zwolnienie przysługuje każdemu, kto wybuduje nowy budynek mieszkalny jednorodzinny tj. budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 200 m², służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych. Dotychczas z ulgi skorzystało 808 mieszkańców.

Na zwolnienie z podatku od środków transportowych na 2022 rok będą mogli liczyć właściciele pojazdów napędzanych gazem ziemnym lub wodorem oraz pojazdów posiadających napęd elektryczny lub hybrydowy takich jak: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 12 ton, ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów poniżej 12 ton, autobusy. Dodatkowo w Jaworznie kontynuowane będą programy pomocowe, skierowane do przedsiębiorców inwestujących w Jaworznie oraz zatrudniających osoby bezrobotne.

Najnowsze

To Top