Z miasta

Dalej autobusem do Chrzanowa?

ZKKM Chrzanów zamierza kontynuować współpracę z Jaworznem w zakresie finansowania wozokilometrów autobusów PKM Jaworzno na terenie Gminy Chrzanów.

Mimo zapowiedzi wzrostu kosztów stawki za wozokilometr po stronie Jaworzna, dalsza współpraca ZKKM z Jaworznem to rozwiązanie bardziej korzystne, niż uruchomienie linii z Chrzanowa do Byczyny. A taki pomysł został podany do rozważenia ZKKM. – Burmistrz Chrzanowa wyszedł z pomysłem utworzenia linii z Chrzanowa do Byczyny, gdzie pasażerowie mogliby przesiąść się na autobus PKM Jaworzno. Oszacowałem, że gdybyśmy wyłonili wykonawcę za tak dobrą stawkę, jaką oferuje np. Transgór, to kosztowałoby nas to prawie dwa razy więcej, niż płacimy Jaworznu. Pamiętajmy, że finansujemy w tym przypadku wozokilometry wykonane w obrębie gminy Chrzanów. Uruchamiając swoją linię, całą trasę musielibyśmy przejąć na siebie, w tym także w granicach Jaworzna – mówi Przewodniczący ZKKM Chrzanów, Marek Dyszy.

Jak wygląda współpraca?

Na terenie Chrzanowa można podróżować 2 liniami PKM Jaworzno – A i 319. ZKKM Chrzanów finansuje wozokilometry wykonywane na ich terenie przez autobusy PKM Jaworzno. Natomiast w naszych autobusach akceptowane są bilety okresowe ZKKM, pod warunkiem, że podróż odbywa się na terenie Gminy Chrzanów. Jeśli ktoś podróżuje między Kątami a centrum Chrzanowa, nie musi kupować biletu PKM Jaworzno, gdyż ten okresowy ZKKM zostanie uznany.

Chęć współpracy mimo podwyżek

ZKKM nie chce rezygnować ze współpracy z Jaworznem. Mimo, że zapowiada podwyżki cen biletów i planuje znieść darmowe przejazdy z jakich mogli korzystać Seniorzy. – Nie wyobrażam sobie rezygnacji z tej współpracy. Oczywiście aspekty finansowe są dla nas też ważne, więc oczekujemy na ostateczną odpowiedź Jaworzna co do kwoty, jaką mielibyśmy zapłacić w 2022 roku – mówi Przewodniczący ZKKM, Marek Dyszy.

– Po rozmowach z Chrzanowem i kontakcie z PKM Jaworzno oraz służbami nadzoru właścicielskiego UM Jaworzno, przy współpracy z zewnętrznym audytorem, rzeczywiście pracujemy nad skalkulowaniem stawki rekompensaty, którą Gmina Jaworzno, a także ZKKM, winna będzie płacić za kursy jaworznickiego przewoźnika – mówi Paweł Bednarek, Dyrektor MZDiM w Jaworznie. – Na poziom opłaty wpływ mają także inwestycje taborowe w PKM oraz kalkulowany przychód ze sprzedaży biletów. Niestety, ostatnie półtora roku nie było dobrym okresem dla przychodów biletowych – dodaje.

Obu miastom szczerze zależy na dalszej współpracy. Niestety – budżety są ograniczone. Być może charakter i częstotliwość kursów komunikacji – w tym przypadku w sumie „międzywojewódzkiej” będą musiały ulec korektom. – Będziemy starali się, aby przejazdy nie uległy pogorszeniu. Trzeba do tego woli obu współpracujących stron – słyszymy od jaworznickiego organizatora komunikacji.

Wywiad pochodzi z gazety: EXTRA 24-2021

Najnowsze

To Top