Biznes - inwestycje

Wiadukt w Ciężkowicach – ruszają prace

Dzięki inwestycji zniknie uciążliwy przejazd z rogatkami

Wykonawca wiaduktu w Ciężkowicach rozpoczyna prace przygotowawcze. Inwestycja ma zostać ukończona do końca 2023 roku.

Wiadukt powstanie jako inwestycja PKP PLK S.A. nad linią kolejową Katowice-Kraków. Koszt budowy wiaduktu i przebudowy infrastruktury drogowej to 66,7 mln zł brutto. Na mocy porozumienia zawartego między inwestorem a Jaworznem – Gmina będzie partycypowała w finansowaniu całego projektu dopłacając kwotę ok. 4 mln zł. Inwestycja jest możliwa również dzięki wsparciu z budżetu Unii Europejskiej, dlatego musi być zakończona w mijającej perspektywie, czyli w latach 2022-2023. Umowa z wykonawcą została podpisana w grudniu 2021 roku, niedługo przed przekazaniem terenu budowy, które odbyło się w jaworznickim Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów, z udziałem przedstawicieli jaworznickiego magistratu.

Odszkodowania w większości wypłacone

Zanim powstanie wiadukt i zostanie przebudowana infrastruktura drogowa, zostaną przeprowadzone prace przygotowawcze, m.in. wyburzenia budynków. W związku z nabyciem nieruchomości/ gruntów z mocy prawa z decyzji lokalizacji na drogę, Urząd Miejski w Jaworznie wypłaca odszkodowania właścicielom, którzy muszą opuścić swe domostwa. Jak informuje Biuro Obrotu Nieruchomościami UM, wszyscy właściciele nieruchomości mają już wypłacone odszkodowania, a dla pozostałych przejętych gruntów trwa procedura odszkodowawcza. Wykup nieruchomości pod inwestycję odbywa się za środki PKP PLK S.A. i na zlecenie inwestora. Robi to jednak jaworznicki magistrat z uwagi na istniejące uregulowania formalno-prawne.

Znaczna poprawa bezpieczeństwa

Dzięki realizacji inwestycji zniknie uciążliwy przejazd z rogatkami przy ul. Ciężkowickiej. – Przejazd ten nie należy do najbezpieczniejszych, dlatego budowa wiaduktu to bardzo ważna inwestycja dzięki której zwiększy się bezpieczeństwo w naszej dzielnicy – mówi Mirosław Pieczara, wywodzący się z Ciężkowic radny koalicji rządzącej. Warto przypomnieć, że radny Pieczara miał spory udział w doprowadzeniu do porozumienia między mieszkańcami a Gminą i Inwestorem. Plan budowy wiaduktu został ogłoszony mieszkańcom już w 2008 roku. W lutym 2013 roku Gmina Miasta Jaworzna i PKP PLK S.A. podpisały list intencyjny – spółka kolejowa zdecydowała się jednak modernizować linię kolejową bez budowy wiaduktu w ciągu ul. Ciężkowickiej. Na taką decyzję wpłynęły, niestety, głównie protesty grupy mieszkańców dzielnicy, którzy nie chcieli się zgodzić na tę inwestycję drogową w tej lokalizacji. Przykre było przez te lata i to, że jedną z „twarzy” sprzeciwu przeciw inwestycji był inny radny z Ciężkowic, związany z jaworznicką opozycją. W 2020 r., po spotkaniu z PKP zorganizowanym przez radnego Pieczarę, mieszkańcy coraz bardziej zaczęli przekonywać się do tej inwestycji. Wreszcie, pod koniec ubiegłego roku, umowa została podpisana a teren budowy przekazany.

Oprócz wiaduktu, w pobliżu przystanku kolejowego, powstanie centrum przesiadkowe, gdzie z komunikacji miejskiej będzie można przesiadać się bezpośrednio do pociągów. W okolicach skrzyżowania z ulicą Budowlaną powstanie trzecie w Jaworznie rondo holenderskie. Na miejscu pojawi się także infrastruktura rowerowa.

Kolej zaczyna działać

Wykonawca powoli rozpoczyna prace przygotowawcze. Do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów wpłynęła dokumentacja w sprawie proponowanych korekt w projekcie – wynika z nich, że PKP zmierza do obniżenia kosztów inwestycji, jednak niektóre zaproponowane zmiany mogą okazać się korzystne. Przykładem może być nieznaczne obniżenie spadku drogi, co w okresie jesienno-zimowym przełoży się na większe bezpieczeństwo zmotoryzowanych.

Po wstępnej, pobieżnej analizie przekazanych propozycji zmiany rozwiązań w zakresie projektowanej niwelety nowej ul. Ciężkowickiej w Jaworznie można stwierdzić, że zmiany zmierzają w dobrym kierunku, poprawią warunki poruszania się po nowej drodze. Jednak w celu dokonania pogłębionej analizy proponowanych zmian poprosiliśmy o dostarczenie wersji papierowej przedmiotowej dokumentacji wraz z opinią Projektanta drogowego i mostowego oraz oceną Zamawiającego. Następnym krokiem powinno być spotkanie wszystkich zainteresowanych stron celem wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie proponowanych zmian do projektu – komentuje Paweł Bednarek, Dyrektor MZDiM w Jaworznie. Wszelkie zmiany są na bieżąco analizowane i uzgadniane przez jaworznickich urzędników. Należy jednak pamiętać, że inwestorem jest PKP PLK S.A. i to do niego należy ostatnie słowo.

Budowa wiaduktu znaczne zwiększy bezpieczeństwo użytkowników ul. Ciężkowickiej i mieszkańców Ciężkowic, a także usprawni komunikację samochodową i autobusową – brak konieczności stania na przejeździe pozwoli na szybsze przemieszczanie się po okolicy. Po remoncie samej linii kolejowej i zwiększeniu ruchu pociągów, postoje samochodowe na obecnie istniejącym przejeździe powoli staje się swoistą „zmorą” osób przemieszczających się lokalną drogą.

Polecamy: Wiadukt w Ciężkowicach z unijnym wsparciem

Najnowsze

To Top