Z miasta

Mieszkańcy Jaworzna pozytywnie o mieście

Opinia mieszkańców o Jaworznie ma duży wpływ na kształtowanie miejskiej polityki i rozwój lokalny. Badania opinii o stanie miasta, warunkach życia i oczekiwaniach wobec władz miejskich przeprowadzane są regularnie, a ostatnie wyniki przynoszą sporo ciekawych wniosków.

Od 2004 roku w mieście prowadzone są cykliczne badania opinii mieszkańców. To zdecydowanie najlepszy i najbardziej wiarygodny sposób zbierania informacji o mieście, pozwala się bowiem wypowiedzieć reprezentatywnej statystycznie grupie mieszkańców, na temat tego, jak postrzegają Jaworzno. Znamy już wyniki ostatniego takiego badania przeprowadzonego w grudniu 2021 roku przez Instytut Badań Samorządowych Sp. z o.o. przy wykorzystaniu wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (technika CATI). – Zrealizowano 600 wywiadów. Próba została dobrana kwotowo ze względu na płeć, wiek i wykształcenie respondentów. Wyniki badania zostały porównane z danymi z 2018 roku. Wszystkie prezentowane na wykresach wyniki są przedstawione w wartościach procentowych, a udziały procentowe zaokrąglone są do liczb całkowitych – informują urzędnicy. Z pełnymi wynikami można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Rozwój i zieleń

Analiza wyników badania przynosi wiele ciekawych wniosków. Mieszkańcy Jaworzna cenią sobie zieleń, chcą zmniejszania ruchu samochodowego, chętnie korzystają z miejskiej komunikacji i liczą na dalszy rozwój terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych. Zdaniem badanych Jaworzno na tle innych gmin wyróżnia się dynamicznym rozwojem (37 procent wskazań), dobrym transportem publicznym (29 proc.), nowymi parkami Gródek i Geosfera (28 proc.), a także nowymi drogami (25 proc.). Po stronie braków badani uważają, że najmniej wyróżniamy się ofertą kulturalną, sportową oraz estetyką i czystością miasta.
Najbardziej odczuwalny zdaniem ankietowanych – i to przy najniższym, w historii bezrobociu – jest brak miejsc pracy (26 proc.) wskazań. Kolejne są braki imprez kulturalnych (20 proc.), lokali gastronomicznych (16), wydarzeń sportowych (14), a także zieleni. Co ciekawe spora grupa badanych (13 proc.) stwierdziła, że niczego im w mieście nie brakuje.

Ważna dla mieszkańców jest kwestia zieleni – jej zachowania i rozwoju. Plan intensywnych nasadzeń drzew, krzewów i pnączy w obszarach zurbanizowanych bardzo źle ocenia zaledwie jeden procent badanych, kolejne dwa procent nie jest zwolennikami. Łącznie za „zazielenianiem” miasta jest aż 85 proc. mieszkańców. Dodatkowo im młodsza badana grupa mieszkańców tym poparcie jest silniejsze.

Bardzo duże poparcie ma kwestia utworzenia strefy ekonomicznej, która ma się pojawić na gruntach nieudanej rekultywacji starych hałd w zachodniej części miasta. Cały projekt ma zaledwie pięć procent przeciwników i 77 procent zwolenników strefy. To pokazuje, że protesty niektórych polityków w tej sprawie były mocno nietrafione, a narracja o wycince rzekomo „cennych lasów” na tych poprzemysłowych terenach nie zdołała zebrać większej liczby zwolenników.

Podobnie wygląda kwestia otwierania nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe – ich zwolennikami jest 77 proc. mieszkańców Jaworzna, przeciwników jest dziesięciokrotnie mniej. Tu, co ciekawe – największa grupa przeciwników – jedna piąta populacji jest w grupie trzydziestolatków. Ale i tak jest ona ponad trzykrotnie mniejsza niż zwolenników.

Wizja Zero i transport

Bardzo pozytywnie oceniane są dotychczasowe działania miasta w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach i uspokajania ruchu na ulicach. Jaworznicką Wizję Zero popiera 76 procent mieszkańców. Przeciwko zawężaniu pasów jezdni, rondom, wyniesionym skrzyżowaniom i przejściom dla pieszych jest tylko sześć procent mieszkańców, kolejne trzy nie są ich entuzjastami. Przeciwnikami takich rozwiązań są głównie młodzi mężczyźni (a według ogólnopolskich badań to właśnie ta grupa powoduje najwięcej wypadków), za to wśród zwolenników dominują osoby posiadające dzieci – zarówno kobiety, jak i mężczyźni – oraz te, które mają wnuki.

Bardzo ważny dla mieszkańców transport publiczny – do korzystania z jego usług przyznaje się 81 procent badanych. To znacznie więcej niż w sąsiedniej Metropolii. Jaworznicki transport publiczny zbiera też bardzo dobre oceny. Bilet roczny pozytywnie ocenia aż 98 proc. badanych, z kolei 72 proc. ocen bardzo dobrych i 23 proc. dobrych zebrały elektryczne autobusy. Jedynie 10 proc. mieszkańców ma zastrzeżenia do dopasowania rozkładów jazdy do potrzeb transportowych. I wygląda na to, że to niedopasowanie odpowiada za konkluzję 10 proc. pytanych, że w Jaworznie transport publiczny stanowczo nie jest konkurencyjny dla jeżdżenia samochodami. Zdaniem dwóch trzecich badanych jaworznickie autobusy są realną konkurencją dla samochodów, w tym 37 procentu uważa, że zdecydowanie są.

Jeśli przyjrzeć się odpowiedziom na pytania dotyczące przyszłych inwestycji to najwięcej wskazań jest w inwestycje związane z infrastrukturą ruchu rowerowego i społeczną – 26 proc. Z kolei 19 proc. badanych oczekuje budowy dróg. Inwestycje w kulturę sport i rekreację wskazuje 13 proc, a w mieszkania – 11 proc.
Jednym z bardziej kontrowersyjnych tematów poruszanych w badaniu była kwestia ograniczenia ruchu samochodów na ul. Grunwaldzkiej w centrum z docelowym wyeliminowaniem ruchu samochodów na tym odcinku. Wyniki pewnie dla wielu okazały się zaskakujące, takie rozwiązanie popiera bowiem 59 proc. ankietowanych, a przeciwnego zdanie jest 27 proc.

Bez zmian w oświacie

Jednym z bardziej gorących tematów ostatnich lat był plan reorganizacji sieci placówek szkolnych. Ten spotkał się ze sporym protestem, a gmina wycofała się ze zmian. Badania dobrze pokazują przyczynę sprzeciwu.

Tylko jedna trzecia rodziców byłaby gotowa przenieść dziecko do innej szkoły i to pod warunkiem, że jej poziom byłby wyższy. Stanowczo temu sprzeciwia się prawie dwie trzecie badanych. W grupie wiekowej trzydziestokilkulatków, która ma najwięcej dzieci w wieku szkolnym, na zmianę szkoły godzi się zaledwie co piąty badany. Trzy czwarte jest albo przeciwna, albo bardzo przeciwna.

Tak dla rekomunalizacji

Trafionym pomysłem wydaje się w kontekście badań rekomunalizacja części miejskich usług. Przejęcie przez Wodociągi odbioru odpadów pozytywnie ocenia 71 proc. badanych, a niezadowolonych jest tylko 9 proc., pozostali nie mają zdania na ten temat. To wyraźna zmiana – wcześniejsze firmy zbierające odpady wypadały w badaniach słabo.

Warto jeszcze odnotować, że Jaworzno ma wśród mieszkańców opinię bardzo bezpiecznego miasta. 78 proc. badanych czuje się tutaj bezpiecznie. Wśród wskazywanych problemów największym wydaje się wandalizm. Ponad połowa mieszkańców uważa, że większa liczba patroli policyjnych i monitoring pomogłaby rozwiązać problem.

Wyniki badań opinii są bardzo ciekawe i pomagają wyciągnąć wiele wniosków. W przeciwieństwie do internetowych dyskusji, gdzie przebijają się głównie skrajne głosy jednej czy drugiej mniejszości, takie analizy pozwalają poznać zdanie ogółu. Na pewno warto wczytać się dokładnie w raport, jest on bowiem mocno wyczerpujący i zawiera sporo ciekawostek. Władze miasta dzięki takim badaniom mogą lepiej zorientować się, które elementy miejskiej polityki się sprawdzają, a co warto zmienić. Uzupełnienie badań konsultacjami społecznymi, jakie w mieście odbywają się regularnie, pozwalają mieszkańcom realnie wpływać na to, co dzieje się w Jaworznie i jak dalej ma rozwijać się miasto.

Badania opinii mieszkańców 2021 (pdf)

Tekst pochodzi z gazety: EXTRA 3-2022

Najnowsze

To Top