Zdrowie

Profilaktyka kluczem do walki z uzależnieniami

Rozmowa z Krystyną Bojęś – przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Uzależnienia to wciąż ogromny cywilizacyjny problem, z którymi zmaga się wielu ludzi. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radni przegłosowali Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, który proponuje nowe rozwiązania i rozszerza katalog uzależnień, którym należy przeciwdziałać. O profilaktyce uzależnień, realizowanych w Jaworznie kampaniach i tym, gdzie można szukać pomocy porozmawialiśmy z panią Krystyną Bojęś – przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

EXTRA Jaworzno: Uzależnienia to chyba jeden z największych problemów, z jakimi zmaga się współczesne społeczeństwo. Jak ocenia Pani skalę tego zjawiska w Jaworznie? Jakie uzależnienia są obecnie największym problemem w mieście?

Krystyna Bojęś: – W 2020 roku Gminna Miasta Jaworzna zleciła przeprowadzenie lokalnej diagnozy społecznej, którą zrealizował Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie. Projekt finansowany był ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie. Diagnoza zachowań ryzykownych wśród młodzieży szkolnej w kontekście oddziaływań profilaktycznych w środowisku lokalnym miasta Jaworzna ujawniła, że jednym z większych problemów zauważanych przez młodzież jest zjawisko cyberprzemocy. Dodatkowo obecna sytuacja pandemii COVID – 19 spowodowała przeniesienie realnego życia do sieci. Dzieci i młodzież zostały zobligowane do nauki zdalnej, ograniczając tym samym bezpośrednie kontakty rówieśnicze. Odpowiadając na realne potrzeby, w mieście już od 2021 roku realizowana jest kampania „Jaworzno mówi STOP cyberprzemocy”.

Od dwóch lat zmagamy się z pandemią koronawirusa i jej skutkami. Eksperci biją na alarm i zauważają, że pandemia oraz wymuszona zmiana stylu życia sprawiła, że problem uzależnień rośnie. Ludzi zamknięci w domach chętniej sięgają po używki, a osoby uzależnione – szczególnie podczas kolejnych lockdownów – miały utrudniony dostęp do terapii i leczenia. Czy w Jaworznie również obserwowane są podobne zjawiska?

– Podczas lockdownów zauważyliśmy znaczny wzrost wpływających wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie widząc znaczny problem wynikający z zamknięcia, przez cały okres pandemii zapraszała osoby zgłaszane do Komisji, prowadząc rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego w reżimie sanitarnym. Nawet jeśli terapia w Poradni Uzależnień i Współuzależnienia w Zespole Lecznictwa Otwartego w Jaworznie była w formie on-line lub telefonicznej staraliśmy się utrzymywać ciągły kontakt z interesantami.

W walce z uzależnieniami ważną, chociaż często mocno niedocenianą rolę odgrywa profilaktyka. Nie bez powodu mówi się, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Jak się okazuje, dotyczy to nie tylko „typowych” chorób, ale też właśnie uzależnień. Jakie działania profilaktyczne podejmowane są w naszym mieście?

– Profilaktyka odgrywa niezwykle ważną rolę w walce z uzależnieniami. Dzięki skutecznym działaniom profilaktycznym wzmacniamy umiejętności psychospołeczne takie jak odpowiednia lepsza komunikacja, empatia czy umiejętności podejmowania świadomych decyzji i radzenia sobie z rozwiązywaniem problemów. Działania profilaktyczne w mieście są podejmowane na wielu płaszczyznach. Docierają do wielu grup odbiorców, zaczynając od najmłodszych grup przedszkolnych aż po osoby starsze. Wiele działań podejmowanych jest nie tylko przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz również przez realizatorów Gminnego Programu i Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasta Jaworzna.

W Jaworznie od wielu lat bardzo sprawnie pracuje wspomniana już Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Czy mogłaby Pani przybliżyć naszym czytelnikom, czym na co dzień się ona zajmuje?

– Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dzielą się na kilka podzespołów. Jednym z nich jest zespół motywowania do leczenia, który zaprasza osoby zgłoszone do procedury zobowiązania do leczenia odwykowego. Zespół ten osobiście prowadzi rozmowy motywujące. Pierwszy kontakt z osobami uzależnionymi jest niezwykle ważny i ukierunkowuje dalsze działania osób, które podejmują pierwsze kroki ku trzeźwemu życiu.

Zespół profilaktyki koordynuje i inicjuje zadania profilaktyczne w mieście, określając kierunek działań, wynikających z potrzeb określonych w lokalnej diagnozie społecznej. Jednocześnie promuje i szerzy profilaktykę podczas imprez miejskich.

Kolejny zespół zajmuje się kontrolą punktów sprzedaży napojów alkoholowych, sprawdzając czy przedsiębiorcy posiadający koncesję na sprzedaż alkoholu, przestrzegają przepisów prawa. Dodatkowo członkowie zespołu edukują sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie profilaktyki uzależnień.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni będą debatowali nad nowym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Skąd wzięła się potrzeba uchwalenia nowego programu i jakie zmiany on przyniesie?

– Potrzeba zmiany Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wyniknęła ze zmiany przepisów prawa. Nowe przepisy zobowiązały Gminy do uwzględnienia w lokalnych Programach Profilaktyki zapisów dotyczących uzależnień behawioralnych oraz połączenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Przeciwdziałaniem Narkomanii. Dzięki tym zmianom powstał nowy zintegrowany Program obejmujący wiele interdyscyplinarnych działań na miarę XXI wieku.

A czym właściwie są uzależnienia behawioralne, które zostały dodane w nowym Programie? Wydaje się, że to może być bardzo ciekawe pole dla profilaktyki…

– Uzależnienia behawioralne to formy zaburzeń związanych z niekontrolowanym wykonywaniem jakichś czynności, a nie z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych. Obecnie nie tylko alkohol i narkotyki są jedynym problemem zauważalnym w społeczeństwie. Wraz z postępem techniki oraz rozwojem społecznym coraz więcej osób ma problemy z uzależnieniem od internetu, hazardu, kompulsywnego kupowania czy nadmiernego objadania się. Występuje również coraz większy problem z cyberprzemocą. W związku z tym konieczne jest szersze ujęcie profilaktyki w mieście obejmujące również zagadnienia uzależnień behawioralnych.

Terapia uzależnień to często bardzo trudny temat, wymaga sporej pracy od osoby uzależnionej, ale też dużego wsparcia otoczenia. Gdzie mogą zgłosić się osoby uzależnione lub ich rodziny poszukujące pomocy? Gdzie w Jaworznie warto skierować swoje pierwsze kroki?

– Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która ma siedzibę na Placu Górników 5, mogą zgłosić się zarówno osoby uzależnione jak i rodziny osób uzależnionych. Dodatkowo w mieście funkcjonuje szereg instytucji zajmujących się problemem uzależnień w tym m.in.: Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia Zespołu Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o., Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Zapobiegania Narkomanii w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Jaworznie czy Jaworznickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Razem”.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Gdzie szukać pomocy w walce z uzależnieniami

Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia Zespołu Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno, telefon: 32 616 36 55, 517 090 510, 517 090 518

Ośrodek Interwencji kryzysowej w Jaworznie – Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Zapobiegania Narkomanii.

ul. Jagiellońska 9, 43-600 Jaworzno, tel: 32 618 19 77, e-mail: oik@oik.jaworzno.pl

www.oik.jaworzno.pl

Godziny pracy: poniedziałek – czwartek 7.00 – 19.00, piątek 7.00 – 15.00

Jaworznickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Razem”.

ul. Zwycięstwa 82 (Jeleń), 43-600 Jaworzno, adres e-mail: razemjaw@wp.pl

Stowarzyszenie oferuje dla mieszkańców:

  • Punkt informacyjno-konsultacyjny czynny we wtorki i piątki w godzinach 17.00-20.00 (w pozostałych dniach możliwy po ustaleniu terminu telefonicznie)
  • Infolinia dla osób borykających się z chorobą alkoholową (osoby uzależnione i współuzależnione) czynna całą dobę 533 538 238,
  • Grupa wsparcia w piątek w godzinach 17.00-20.00 tylko w dopuszczalnej ilości osób (lista uczestników ustalana telefonicznie).

Najnowsze

To Top