Z miasta

Zasady budżetu obywatelskiego przyjęte

Dziesiąta jubileuszowa edycja Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego właśnie rusza na dobre. Już w maju rozpocznie się nabór propozycji zadań do realizacji.

Po kilku miesiącach konsultacji z mieszkańcami udało się wypracować nowy model Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Prezydent Miasta zaakceptował projekt Zarządzenia i ustalił zasady naboru wniosków do 10. edycji JBO. Jeszcze w kwietniu ogłoszony zostanie pełen harmonogram konsultacji społecznych.

Zgodnie z przyjętym Zarządzeniem, podczas JBO 2023 mieszkańcy będą mieli do rozdysponowania kwotę 3 400 000 złotych. Została ona podzielona na dwie pule. Pierwsza z nich w wysokości 2 milionów zł jest przeznaczona na zadania duże o wartości powyżej 200 000 zł każde, z kolei pozostałe 1 400 000 zł przeznaczono na zadania mniejsze – wyceniane na mniej niż 200 000 zł. Mieszkańcy swoje propozycje zadań będą mogli składać już w maju. Następnie wszystkie projekty przejdą weryfikację i na przełomie lipca i sierpnia zostaną poddane pod głosowanie. Zwycięskie projekty poznamy prawdopodobnie wczesną jesienią.

W tym roku, ze względu na specjalną sytuację związaną z wojną na Ukrainie wprowadzone zostały dodatkowe obwarowania, które jednak nie muszą wystąpić. Obowiązująca od 12 marca ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, daje możliwość radzie miasta na prawach powiatu podjęcia uchwały o: nieprzeprowadzaniu konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego, w zakresie projektów, przewidzianych do realizacji w 2024 r.; zawieszeniu przeprowadzania konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego, w zakresie projektów, przewidzianych do realizacji w 2023 roku, a także zawieszeniu w 2022 r. realizacji niektórych projektów ze środków budżetu obywatelskiego, z wyłączeniem projektów, których realizacja rozpoczęła się przed dniem wejścia w życie uchwały.

Na szczęście obecnie nie wydaje się, by któryś z tych punktów musiał być realizowany. – Na tę chwilę nie rekomendujemy zawieszenia, czy też odstąpienia od JBO. Obserwujemy jednak sytuację. Mamy świadomość, że w przypadku konieczności wydatkowania znaczących środków w związku z toczącym się konfliktem w Ukrainie, możliwości jakie daje ustawa, będą rozważane – mówi Ewa Sidełko-Paleczny, Sekretarz Miasta Jaworzna.

JBO 2023 to już 10. jubileuszowa edycja. Jak dotychczas udało się w ramach budżetu obywatelskiego zrealizować 186 przedsięwzięć, były to m.in.: boiska sportowe, place zabaw, siłownie plenerowe, tereny rekreacyjne, infrastruktura drogowa, monitoring w osiedlach, mural, wydawnictwa albumowe, multimedia, festyny edukacyjne i rodzinne, itp. Na zadania JBO przeznaczono już około 25 mln zł, a o tym jak rozdysponować te środki w pełni decydowali mieszkańcy.

Tekst z gazety: EXTRA 7-2022

Więcej informacji: Harmonogram JBO 2023

Najnowsze

To Top