Województwo śląskie

Rusza czwarta edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Mieszkańcy województwa śląskiego już po raz czwarty będą mogli zdecydować o przeznaczeniu części środków z wojewódzkiego budżetu. Rusza kolejna edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Marszałkowski Budżet Obywatelski (MBO) w ostatnich latach zyskuje na popularności. Mieszkańcy regionu zgłaszają coraz więcej ciekawych projektów, które potem trafiają do realizacji. Także w Jaworznie udało się zrealizować kilka zadań, m.in. w mieście zainstalowano kilkanaście ogólnodostępnych defibrylatorów, które mogą ratować życie, czy też doposażono stacje pogotowia w nowoczesną karetkę.

Nowe zasady

W ostatnich miesiącach urzędnicy pracowali nad nową uchwałą dotyczącą kształtu kolejnej edycji MBO. Dzięki konsultacjom społecznym udało się wprowadzić kilka korekt do obowiązującego modelu i usprawnić szczegóły dotyczące jego funkcjonowania. W IV edycji MBO do dyspozycji mieszkańców regionu będzie kwota 5 mln złotych. Niestety jest to kwota o połowę mniejsza niż przed rokiem, co pewnie ograniczy ilość zwycięskich projektów.

Podobnie jak w poprzednim roku zdecydowano się wydzielić dwie równe pule po 2,5 mln złotych. W puli EKO znajdą się zadania wspierające różne proekologiczne rozwiązania, natomiast w puli REGIO projekty dotyczące danych obszarów. W ramach puli REGIO bez zmian pozostaje podział oraz liczba grup powiatów. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać zadania o różnym charakterze, mieszczące się w granicach zadań własnych województwa.

Podobnie jak w poprzedniej edycji, cały region podzielony został na siedem podregionów. Jaworzno trafiło do podregionu numer 7 razem z Dąbrową Górniczą, Sosnowcem, a także powiatami będzińskim i zawierciańskim. Na projekty w ramach tego podregionu przeznaczono w sumie 375 000 zł. Nowa uchwała sejmiku zmieniła minimalną i maksymalną wartość projektów w pulach. Wartość zadań nieinwestycyjnych ograniczono do poziomu 50 000 zł, a pojedynczego wydatku na zakup doposażenia lub sprzętu w tego typu zadaniach do 10 000 zł.

Zgłoś swój projekt

Od 22 kwietnia do 16 maja mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje propozycje zadań. – Aby zgłosić zadanie, należy wypełnić formularz za pomocą generatora eBO. Do formularza należy dołączyć listę poparcia, a w przypadku zadań inwestycyjnych lub infrastrukturalnych lub w przypadku wskazania konkretnej lokalizacji, również zgodę władającego obiektem lub terenem na realizację zadania – informują urzędnicy. Wartość zadań nie może być niższa niż 20 000 zł oraz w przypadku zadań w puli EKO nie wyższa niż 25% dostępnych w puli EKO środków, natomiast w przypadku zadań w puli REGIO nie wyższa niż dostępne środki dla danego podregionu.

Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń lista projektów zostanie podana do informacji publicznej, a urzędnicy przystąpią do ich weryfikacji. Samo głosowanie odbywać się będzie od 24 sierpnia do 14 września. Po raz kolejny odbywać się będzie elektronicznie. Każdy mieszkaniec będzie mógł zagłosować tylko jeden raz i przyznać maksymalnie 6 punktów. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone do 30 września.

MBO wydaje się świetnym uzupełnieniem Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego i daje mieszkańcom możliwość wykazania się i zrealizowania nieszablonowych pomysłów. Na pewno warto próbować zgłosić swoje zadania, szanse na ich realizację wbrew pozorom są bowiem całkiem spore.

Tekst z gazety: EXTRA 7-2022

Najnowsze

To Top