Z miasta

Kolej zainteresowana Jaworznem? I z wzajemnością!

Kolej pasażerska przeżywa swój renesans, co jest widoczne także w Jaworznie. A Koleje Śląskie pytają o organizację ruchu i infrastrukturę w rejonie stacji kolejowych w Szczakowej i Ciężkowicach, co być może świadczy o zainteresowaniu dalszym rozwojem połączeń, na siatce których znajdzie się nasze miasto?

Transport kolejowy dla wielu osób jest świetną alternatywą dla podróży samochodem czy autokarem – przede wszystkim dlatego, że jadąc pociągiem nie stoimy w korkach. Natomiast Jaworzno, ze względu na swoje położenie, a także historię kolejową, staje się ważnym punktem na mapie połączeń. Dlatego też Miasto aktywnie angażuje się we wszelkie przedsięwzięcia kolejowe realizowane na jego terenie. A same Koleje Śląskie interesują się, jak wygląda kwestia parkowania przy dworcach – pytania o to wpłynęły do władz miejskich Jaworzna.

Dwa ważne dworce

W Jaworznie funkcjonują kolejowe obiekty stacyjne: Jaworzno-Szczakowa i Jaworzno-Ciężkowice. Trwają prace, mające na celu ułatwienie korzystania z obiektów, m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury. W obu miejscach można zaparkować samochody w rejonie dworców, jednak w przyszłości miejsc postojowych będzie więcej. W Ciężkowicach trwa budowa wiaduktu drogowego. Prace są realizowane na zlecenie PKP PLK S.A., jednak – decyzją Prezydenta Miasta – Jaworzno ma w tę inwestycję konkretny wkład finansowy. W ramach wspomnianej inwestycji przy ul Dworcowej (będącej własnością i w zarządzie PKP) powstaną miejsca postojowe, które będą ogólnodostępne i bezpłatne. Na wniosek Prezydenta Miasta Jaworzna, budowa wiaduktu pozwoli na bezpośrednie skomunikowanie przystanków autobusowych z dworcem, co znacznie ułatwi przesiadkę z jednego środku transportu na drugi.

Udogodnienia są zaplanowane także dla Szczakowej – jeszcze w 2016 roku Gmina zleciła opracowanie dokumentacji dla układu drogowego znajdującego się w pobliżu dworca w Szczakowej. Wówczas nie przystąpiono do realizacji planu, głównie ze względu na nieuregulowany stan prawny okolic dworca w tym okresie. Prezydent Miasta prowadzi jednak obecnie z ogromnym zaangażowanie prace nad rozwiązaniem problemu dworca w Szczakowej, w ramach specjalnego Zespołu, w skład którego wchodzą Mieszkańcy, urzędnicy i zewnętrzni konsultanci. W tym tygodniu Miasto przedstawiło Mieszkańcom koncepcję zagospodarowania dworca. Pomysł spotkał się z pozytywnym odbiorem.

Dodatkowo od pewnego czasu przedstawiciele Jaworzna uczestniczą także w spotkaniach z PLK PKP SA i władzami Sosnowca w sprawie ewentualnej lokalizacji przystanku kolejowego w rejonie sosnowieckiego Jęzora, który umożliwiłby „łączony” przejazd autobusowo-kolejowy do Katowic – a który mógłby służyć także mieszkańcom części południowych dzielnic Sosnowca.

Sosina na kolejowej mapie ?

W Urzędzie Miejskim działa specjalny zespół, który z ramienia miasta wspiera prace związane m.in. z utworzeniem bezpośredniego połączenia kolejowego między Krakowem a Olkuszem. W ramach połączenia ma powstać dodatkowy przystanek kolejowy z „mini-centrum” przesiadkowym na Sosinie. Zrewitalizowana Sosina to miejsce atrakcyjne turystycznie, więc utworzenie przystanku ułatwi dojazd nad zalew Mieszkańcom innych miast.

Razem postawmy na kolej!

Prezydent Miasta, Paweł Silbert, jest otwarty na dialog i wspieranie wszelkich przedsięwzięć, które przyczynią się do rozwoju kolei w mieście. – Gmina Miasta Jaworzna właściwie „od zawsze” stawia na właściwą politykę przestrzenno- urbanistyczną oraz promuje zrównoważony transport, oparty nie tylko o prywatne samochody osobowe, lecz także transport publiczny autobusowy i właśnie kolejowy. Włączając się we wszelkie przedsięwzięcia mające na celu rozwój kolei obejmujący też nasze miasto, możemy dać Mieszkańcom alternatywę dla transportu drogowego. Jaworznianie pracujący w Katowicach czy Krakowie, chętnie dojeżdżają na miejsce pociągiem. Pociąg jest także wybierany jako środek transportu podczas weekendowych wycieczek, chociażby do Krakowa. Dlatego warto szukać rozwiązań, które zwiększą atrakcyjność kolei w Jaworznie (m.in. poprzez zapewnienie miejsc postojowych czy „zgranie” lokalizacji przystanków z dworcami) – komentuje Paweł Bednarek – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Jaworzna. – Wyrażamy też nadzieję na zwiększenie i uruchomienie nowych połączeń kolejowych, zarówno na obecnie realizowanych kierunkach, jak i całkiem nowych. Realizacja takich przedsięwzięć na pewno zwiększyłaby atrakcyjność połączeń kolejowych. Liczymy na udział Kolei Śląskich w tym przedsięwzięciu. Trwające i planowane rewitalizacje szlaków kolejowych umożliwiają odtworzenie połączeń w relacjach nie tylko istniejących, ale także ze Szczakowej w kierunku Bukowna i Olkusza oraz w kierunku Sosnowca Maczek, Strzemieszyc, Ząbkowic i „głównej” Dąbrowy Górniczej – a także sosnowieckiego Kazimierza i nawet – teoretycznie – centrum Sosnowca – dodaje P. Bednarek.

Koleje Śląskie wystosowały do Miasta zapytanie o infrastrukturę i ewentualne miejsca postojowe w Szczakowej i Ciężkowicach, co może świadczyć o chęci dalszego rozwoju kolei z uwzględnieniem naszego miasta. A Jaworzno jest otwarte na współpracę i działania, które pomogą w rozwoju kolei.

Tekst pochodzi z gazety: EXTRA 10-2022
Polecamy: Nowa koncepcja zagospodarowania dworca w Szczakowej

Najnowsze

To Top