Z miasta

Anna Grelowska wśród zasłużonych dla miasta

Podczas majowej sesji Rady Miejskiej radni jednogłośnie zdecydowali o przyznaniu dyplomu honorowego „Za zasługi dla miasta Jaworzna” pani Annie Grelowskiej – prezes Oddziału Rejonowego PCK w Jaworznie, a także inicjatorce i promotorce w naszym mieście wielu działań na rzecz zdrowia i zdrowego stylu życia.

Dla uhonorowania osób, które wniosły szczególny wkład pracy na rzecz Jaworzna, Rada Miejska ustanowiła dyplom honorowy i odznakę „Za zasługi dla miasta Jaworzna”. Jest to jedno z najbardziej prestiżowych miejskich wyróżnień i pozwala bardziej docenić osoby działające w różnych dziedzinach i pracujące na rzecz lokalnej społeczności.

Kolejną jaworznianką docenioną tym tytułem została pani Anna Grelowska, która od wielu lat związana jest ze służbą zdrowia. Przez lata pełniła funkcję przełożonej pielęgniarek Szpitala Miejskiego w Jaworznie. Jako radna Rady Miejskiej, brała udział w tworzeniu Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Przez lata pełniła funkcję naczelnej pielęgniarki Miasta Jaworzna, a także pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wiedzę i doświadczenie zawodowe przekazuje organizując, przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Kadr Medycznych, liczne kursy doskonalące i kwalifikacyjne dla kadry kierowniczej pielęgniarek i położnych oraz pielęgniarek środowiskowych. Jest wykładowcą na kursach zawodowych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, autorką wielu opracowań naukowych i historycznych z zakresu pielęgniarstwa oraz uczestniczką kongresów i konferencji naukowych. Pani Anna Grelowska działa czynnie w Polskim Towarzystwie Pielęgniarskim. Brała udział w tworzeniu samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. Przez pierwszą kadencję była członkiem Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Od 2009 r. pełni społeczną funkcję prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Jaworznie. Jest organizatorem corocznych akademii z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa, przygotowuje wnioski na odznaczenia państwowe, resortowe i honorowe. W realizacji zadań z zakresu promocji zdrowia organizuje corocznie etapy szkolne i rejonowe Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK dla drużyn szkół ponadpodstawowych. W klubach sportowych realizuje program profilaktyczny „Podaj dłoń”. Wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, realizuje programy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz profilaktyki zdrowotnej. Od 2014 r. realizuje w Polskim Czerwonym Krzyżu program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności.

Pani Anna Grelowska, za pracę w Polskim Czerwonym Krzyżu, została uhonorowana wieloma medalami i odznakami. Posiada wiele odznaczeń honorowych i wyróżnień organizacji, z którymi współpracowała i współpracuje nadal.

Najnowsze

To Top