Z miasta

Wodny Plac Zabaw – przygotowania do sezonu

Trwający remont Wodnego Placu Zabaw musiał się przedłużyć z uwagi na warunki atmosferyczne. Prace zmierzają jednak ku zakończeniu.

Remont nawierzchni placu w tzw. trybie wykonania zastępczego rozpoczął się na początku maja na zlecenie Urzędu Miejskiego. Kosztami przeprowadzonych prac Miasto obciąży pierwotnego Wykonawcę obiektu. Wcześniejsze rozpoczęcie prac nie było możliwe, m.in. z powodu konieczności powtórzenia postępowania przetargowego.

Dobiegające końca prace remontowe wykonuje wyłonione w drodze przetargu konsorcjum firm Fadro Aleksandra Świątek i AMD Sport Sp. z o.o. Wykonawca przy sprzyjających warunkach dobrze radzi sobie z robotami, jednak na zlecenie Wydziału Inwestycji Miejskich czas zakończenia prac został przedłużony – na terminowość robót duży czynnik mają warunki pogodowe, a te nie zawsze były sprzyjające. Jak informuje Wydział Inwestycji Miejskich, zgodnie z planem prace mają zakończyć się w tym miesiącu. Urzędnicy podkreślają jednak, że dla postępu prac kluczowa będzie pogoda – charakter prac wymaga bezdeszczowych dni.

Remont nawierzchni Wodnego Placu Zabaw to nie koniec przygotowań obiektu do sezonu letniego. Po zakończeniu prac konieczne będzie przeprowadzenie prac porządkowych, a następnie kontrola jakości wody przeprowadzona przez SANEPID. Taka kontrola jest obligatoryjna, ze względu na przeznaczenie obiektu i użytkowanie go przez dzieci. Czas oczekiwania na wyniki badań laboratoryjnych wynosi 14 dni i dopiero po ich otrzymaniu będzie możliwe uruchomienie WPZ.

– Niestety, okres 14 dni na wyniki badań to nie jest „termin administracyjny”. Tyle zajmuje konieczność oczekiwania w laboratorium prowadzącym badania, aż „wyklują się” ewentualne bakterie pod kątem których prowadzone są badania. Nie ma możliwości skrócenia tego terminu, ponieważ niektóre bakterie – np. legionella – mogą się ujawnić właśnie dopiero po 14 dniach – informują urzędnicy administratora obiektu.
Czynione są starania umożliwiające pogodzenie terminów i całej „logistyki” koniecznej do uruchomienia Wodnego Placu Zabaw, ale nie wszystko zależy tylko od Gminy i jej inwestycji.

Wykonanie robót w bezdeszczowe dni zapobiegnie problemom z nawierzchnią, jakie mogłyby nastąpić w przyszłości. Dlatego warto jeszcze chwilę poczekać, chociażby dla pewności, że nasze dzieci będą korzystać z obiektu wyremontowanego i przygotowanego w sposób solidny, zapewniający komfort i bezpieczeństwo, a woda na obiekcie spełni wszystkie oczekiwania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

Najnowsze

To Top