Reklama

Gazeta „EXTRA Jaworzno” ukazuje się na jaworznickim rynku od września 2006 roku. Dotychczas wydawaliśmy ją w formie dwutygodnika infromacyjno-reklamowego. Nakład naszej gazety wynosi 10 000 egz. (40 000 egz. miesięcznie), które kolportowane są w około 100 stałych punktach oraz kilkudziesięciu okazjonalnych (markety, budynki zakładów pracy, przychodni lekarskich i instytucji).

Gazeta trafia do mieszkańców wszystkich dzielnic Jaworzna, w miejsca, gdzie najłatwiej i najefektywniej możemy dotrzeć do naszych Czytelników oraz potencjalnych Państwa klientów. Idea powszechnej dostępności, która nam przyświeca, wyraża się również w tym, że nasz tytuł jest pismem bezpłatnym.

Dzięki tej strategii „EXTRA” ma bardzo niski wskaźnik kosztowy dotarcia do klienta. Koszt dotarcia do 1000 czytelników wynosi zaledwie 3 zł (strony reklamowe).

Spośród regionalnych tytułów wysokonakładowych oferujemy największą ilość informacji z Jaworzna, a wśród gazet lokalnych mamy największy nakład. Nasze pismo zajmuje się sprawami dzielnic i osiedli miasta Jaworzna.

Tematyka taka gwarantuje szerokie zainteresowanie ze strony czytelników, a co za tym idzie, nasze łamy stanowią doskonałą platformę dla reklamodawców.

 

OFERTA REKLAMOWA (PDF)

To Top